Publicaties

Softwaretool voor de blootstelling aan mengsels van pesticide residuen in groenten en fruit : Rapportage project Impactanalyse Pesticiden Groenten en Fruit (IPGF)

Lenthe, Marco van; Voet, Hilko van der; Meewisse, Astrid

Samenvatting

Er is een web-portaal gebouwd dat de gebruikers in staat stelt Food Compass monitoring data te combineren met gegevens van de Nederlandse Voedsel Consumptie Peiling volgens moderne probabilistische rekenmethoden conform aanbevelingen van EFSA en het EU project Acropolis. Het cumulatieve risico, dat in eerste instantie vastgesteld wordt op populatieniveau en gebaseerd is op consumptie van alle voedingsmiddelen, wordt vertaald naar een effectieve residubewaking van afzonderlijke partijen groente en fruit zoals wenselijk in de residubewaking van Food Compass