Publicaties

Groen en Welbevinden: wat is de invloed van groen in de woonomgeving op de gezondheid?

Vries, Sjerp de

Samenvatting

Gastcollege VU Amsterdam, collegereeks Gezondheid in Grootstedelijke Gebieden