Publicaties

Circulaire oplossingen voor vluchtelingenkampen

Rooij, L.L. de

Samenvatting

Vluchtelingen komen vaak terecht in gebieden waar al armoede, water- of voedseltekort is. Wageningse onderzoekers, bedrijven en organisaties werken samen aan circulaire oplossingen om de leefomstandigheden van vluchtelingen en de gastbevolking te verbeteren. Zoals in Uganda, waar men bomen kapt voor brandhout om mee te koken. Pas wanneer je een alternatief biedt als kookstellen op zonne-energie, kun je gaan herbebossen. Een goede zaak, dat Nederlandse bedrijven en wetenschappers hieraan werken?