Publicaties

Klimaatschadeschatter Rapportage 2019

Jacobs, C.M.J.; Budding-Polo Ballinas, Monserrat; Spijker, J.H.; Kok, Sien; de Bel, Mark; de Jong, Dick; Kluck, Jeroen; Harten, Floris; Stoop, Bianca; Noome, Wilmer; Slingerland, Erwin; Bosch, Peter; van Leuken, Jeroen P.G.; Goosen, H.; Koekoek, Arjen; van Bijsterveldt, M.A.J.C.; Hofland, Sandy

Samenvatting

De warme en droge zomers van 2018 en 2019 braken allerlei records, en we zullen er nog veel vaker mee te maken krijgen. Ook korte hevige regen- en hagelbuien komen steeds vaker voor. De effecten van klimaatverandering hebben verschillende gevolgen. Zo moeten er meer mensen naar het ziekenhuis in hete zomers, kan er vaker water het gebouw in stromen en verzakken wegen en panden door droogte. De Klimaatschadeschatter (KSS) helpt om inzicht te krijgen in de schade door klimaatverandering met de focus op de stedelijke omgeving.