Publicaties

Houtskoolschets van de SWOT voor het GLB Aanvullende analyse doelstelling Ondersteunen van jonge landbouwers

Meulen, H.A.B. van der

Samenvatting

Deze analyse is een aanvulling op subdoelstelling g. ‘Ondersteunen van
jonge landbouwers en vergemakkelijken van bedrijfsontwikkeling in
plattelandsgebieden’ in Berkhout et al. (2019).1 De tekst van deze
aanvullende analyse is gebaseerd op de situatie voor de uitbraak van het
coronavirus. Voor de SWOT-analyse van subdoelstelling (g) maken we
gebruik van de contextindicatoren C.14 leeftijdsopbouw van bedrijfshoofden,
C.15 opleidingsniveau van agrariërs en C.16 opvolgingspercentage. Alle drie
hebben ook betrekking op jonge landbouwers. Deze indicatoren komen
overeen met gebruikte indicatoren door de Europese Commissie voor de
Analytical factsheet for the Netherlands (EC, 2019, in voorbereiding). Deze
subdoelstelling is benaderd vanuit het gezichtspunt van de (jonge)
landbouwer.