Promotie

Controlled modification of wild-type proteins using DNA nanotools

Promovendus Jordi JF (Jordi) Keijzer MSc
Promotor dr.ing. HB (Bauke) Albada
Copromotor prof.dr. JT (Han) Zuilhof
Organisatie Wageningen University, Laboratory for Organic Chemistry
Datum

vr 2 september 2022 16:00

Locatie Omnia

Samenvatting

Dit proefschrift gaat over het gebruik van synthetisch DNA voor de chemische bewerking van eiwitten. Synthetisch DNA kan geprogrammeerd worden om verscheidene vouwingen aan te nemen, omdat het altijd de bekende A-T en C-G base paren vormt. Deze vouwingen zorgen er soms voor dat het DNA bruikbare eigenschappen krijgt, zoals het kunnen verbeteren van chemische reacties of het vastplakken aan specifieke moleculen. Wij hebben gebruik gemaakt van deze eigenschappen en ontwierpen DNA systemen die eiwitten chemisch kunnen modificeren, doelen in complexe mengsels kunnen vinden en zelfs een aan/uit schakelaar kunnen hebben om hun productiviteit te reguleren. Deze DNA systemen zullen in de toekomst leiden tot een breder inzetbare manier van de precieze modificatie van natuurlijke eiwitten en de ontwikkeling van enzym mimetica.