Conferentie

COP15 side event: Transformative change for nature positive pathways

Noch business as usual, noch stapsgewijze veranderingen in de manier waarop de natuur wordt beheerd, kunnen de trend van het biodiversiteitsverlies ombuigen. Alleen door transformatieve verandering, een proces waarbij de onderliggende maatschappelijke factoren (indirecte drijfveren, hoofdoorzaken van biodiversiteitsverlies) die de ontwikkeling aansturen, worden veranderd, kan de samenleving een natuurvriendelijke ontwikkeling tot stand brengen (zie recente IPBES- en IPCC-rapporten). Dit omvat het veranderen van instellingen, bestuursstructuren, machtsverhoudingen, paradigma's, doelstellingen en waarden (bijv. globalisering, het paradigma van economische groei, waarden over de relaties tussen mensen en niet-mensen).

Organisator PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Durham University, IDDRI
Datum

do 15 december 2022 09:00 tot 13:00

Locatie Rio Pavillion

Met lapmiddelen en kleine veranderingen kan het verlies niet worden gestopt, laat staan een positieve ontwikkeling van de natuur worden bereikt. Natuurpositieve ontwikkeling kan worden bereikt via meerdere paden, maar alleen als ambitieuze natuurbeschermingsinspanningen worden gecombineerd met bredere duurzaamheidsinspanningen. Scenario-studies geven inzicht in de inspanningen die nodig zijn om een herstel van de natuur in haar vele waarden te bereiken. Een belangrijk punt is de afstemming van biodiversiteit en klimaat. Zoals het IPCC en het IPBES-workshopverslag opmerkten, zijn beperking van de opwarming van de aarde om een leefbaar klimaat te waarborgen en bescherming van de biodiversiteit doelstellingen die elkaar ondersteunen, en is de verwezenlijking ervan essentieel om mensen op duurzame en rechtvaardige wijze voordelen te bieden. Transformatieve veranderingen in de governance van sociaalecologische systemen kunnen bijdragen tot het creëren van klimaat- en biodiversiteitsbestendige ontwikkelingstrajecten.

In dit verband wordt in deze sessie de vraag behandeld wat er nodig is om de uitvoering van het wereldwijde biodiversiteitskader na 2020 transformatief te maken. Dit zal gebeuren in vier ronden:

  1. Towards Transformative change? Mobilising the GBF
  2. Ministerial Panel: Aligning Nature and Climate Change for Transformative Change
  3. Building productive linkages between whole of society and whole of government
  4. Recognizing and rewarding transformative change: the role of monitoring, reporting and review

Sprekers en panelleden

Ga naar

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan