Promotie

De rol van de geïntegreerde soja-mais-kippen waardeketen in duurzame voedselsystemen in de zuidelijke hooglanden van Tanzania

Promovendus WC (Wilson) Wilson
Promotor prof.dr.ir. SJ (Simon) Oosting
prof.dr. KE (Ken) Giller
Copromotor dr.ir. MA (Maja) Slingerland
Externe copromotor dr. Frederick P. Baijukya
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Plantaardige productiesystemen, Leerstoelgroep Dierlijke productiesystemen
Datum

wo 14 juni 2023 16:00 tot 17:30

Locatie Omnia
Zaal/kamer Auditorium

Samenvatting

In Tanzania komt ondervoeding veel voor, grotendeels vanwege het gebrek aan een gevarieerd dieet voor armere huishoudens. Dit proefschrift kijkt naar de mogelijkheden van soja-mais-kippen-waardeketens om duurzame productie van een gevarieerd dieet te ondersteunen. De studie toont aan dat deze lokale ketens met elkaar verbonden zijn op het niveau van het boerenbedrijf en de verwerkingsindustrie. Kippenvoer is een belangrijk startpunt om de ketens met elkaar te integreren omdat mais- en sojameel de belangrijkste energie- en eiwitbronnen zijn. We benadrukken de noodzaak om productie van mais en sojabonen te verbeteren om toegang tot kippenvoer van goede kwaliteit te garanderen en om de productiviteit van kippen te verbeteren om aan de toenemende vraag naar vlees en eieren te voldoen.

De studie doet de aanbeveling om te zich te richten op duurzame intensivering van de productie van gewassen en kippen om de huidige en toekomstige bevolking te voeden zonder noodzaak tot uitbreiding van landgebruik voor agrarische productie.