Wageningen Dialogue

‘Good’ Food Dialogue: De rol en ‘agency’ van verschillende actors in het veranderen van onze voedingspatronen

Wat kunnen we van elkaar verwachten als het gaat over gezonde en duurzame voeding? Wat zijn de verantwoordelijkheden van alle spelers in de voedselketen? In de dialoog series ‘Good’ Food onderzoeken we de rol en ‘agency’ van verschillende actoren in het daadwerkelijk veranderen van onze huidige voedingspatronen.

Organisator Wageningen University & Research
Datum

wo 22 juni 2022 10:00 tot 12:00

Locatie Omnia

‘Agency’ en verantwoordelijkheid

Het bewustzijn over verweven maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, ondervoeding en de obesitas pandemie is in het laatste decennium enorm gegroeid en leidt tot een toenemende aandacht voor het eten dat wij consumeren. Met de toenemende druk van deze vraagstukken, schieten we tekort in het daadwerkelijk oplossen van de problemen die hier uit voort komen. De vraagstukken zijn complex en leiden vaak tot passiviteit en struisvogelpolitiek. Dus kijkt men naar de ‘agency’ en verantwoordelijkheid van maatschappelijke actoren om ‘het goede te doen’, en met oplossingen te komen. Het gaat dan om onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven, NGOs en iedereen met een dubbele rol als burger en consument.

Eerste dialoog-sessie

 Het eerste dialoog zal plaats vinden bij Wageningen University and Research, met personeel en studenten op 22 juni 2022. Het doel van deze eerste sessie is het dialoog aangaan bij WUR over gezonde en duurzame voeding, het bespreken van de rol van WUR in het publieke debat en het maken van beleid en het samenbrengen van kennis en inzichten vanuit verschillende invalshoeken en afdelingen.

N.B. Tijdens deze dialoog sessie zal Engels de voertaal zijn.

Programma

  • Opening 
  • Introductie over de context en doelen
  • Interactieve sessie in subgroepen over 3 onderwerpen/vragen
  • Discussie: wat is ‘goed’ eten?
  • De volgende stap: het dialoog met de maatschappij
  • Afsluiting

Registeren

Register online for the event.