Promotie

Tracking the Evolution of the European Bioeconomy - From Devising a Conceptual Framework to Using Novel Indicators

Promovendus M (Maximilian) Kardung MSc
Promotor prof.dr. JHH (Justus) Wesseler
Copromotor dr. D (Dusan) Drabik
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Agrarische economie en plattelandsbeleid
Datum

di 28 maart 2023 11:00 tot 12:30

Locatie Omnia
Zaal/kamer Auditorium

Samenvatting

Beleidsmakers in de EU (Europese Unie) streven ernaar hun op fossiele brandstoffen gebaseerde economieën om te vormen en op een duurzaam pad te brengen door hun natuurlijke hulpbronnen anders te gebruiken. Deze weg is een uitdaging omdat hij vele economische sectoren, maatschappelijke aspecten en milieusystemen raakt. Een kans voor een samenleving is de overgang naar een bio-economie, die alle economische sectoren en systemen omvat die verband houden met biologische hulpbronnen en de functies en beginselen daarvan. De EU wil de bio-economie bevorderen en de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling verwezenlijken door een uitgebreid beleidskader vast te stellen. Het volgen van dit proces en de dynamiek ervan is cruciaal om ervoor te zorgen dat de middelen efficiënt worden besteed. In dit proefschrift werden verfijnde en nieuwe benaderingen en indicatoren aangereikt om de bio-economie te meten en werden uiteenlopende maar over het algemeen positieve trends vastgesteld. De nadruk lag op methoden om de vele aspecten van de bio-economie en haar bijdrage aan duurzaamheid te analyseren.