Blog: Ganzenkuikens opvoeden op Spitsbergen

Onderzoekers zijn op expeditie naar de Noordpool en doen verslag in een blog. Nico van den Brink, toxicoloog, doet begin juli onderzoek in Ny-Ålesund naar de effecten van kwik in de bodem van het mijngebied op kuikens van brandganzen.

Foto: Kuikens van brandganzen

In dit onderzoek worden kuikens van Brandganzen gehouden in de omgeving van een mijn en op een controleplaats. In eerdere bodemmonsters van de mijnstreek werd kwik aangetroffen, een bekende verontreiniging in mijngebieden. Dit jaar wordt gekeken of dit effect heeft op de gezondheid van ganzen.