Daejeon Metropolitan Museum of Art

Voor het Daejeon Metropolitan Museum of Art in Daejeon, Zuid-Korea maakte LfM een pilotinstallatie met artificiële microklimaten in het museumpark. Bezoekers konden zelf een microklimaat creëren tijdens een performance en kregen informatie in een speciaal ontworpen tent die deel uitmaakte van de installatie.

CLIMADAPTOOL

Steden hebben vaak problemen met het stadsklimaat, zoals hitteoverlast en hinder of gevaar van wind. Deze kunnen worden opgelost met allerlei inrichtingsmaatregelen. Wageningen UR ontwikkelt een smartphone app, CLIMADAPTOOL (CLIMate ADAPtation TOOL), waarin mensen kunnen zien hoe het stadsklimaat in hun directe leefomgeving is en wat ze kunnen doen om het te verbeteren. Deze app maakt de informatie over het verbeteren van het stedelijk klimaat goed toegankelijk voor iedereen.

Zelf klimaatonderzoek doen met je smartphone

Met het lespakket ‘Onsklimaat’ leren kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs, dat temperatuur niet overal hetzelfde is en hoe wij bij het inrichten van de wijk ingrepen kunnen doen om ons leefklimaat te verbeteren. Tijdens de practicummiddag meten de kinderen o.a. met hun eigen smartphone de temperatuur op verschillende plekken rond de school. Het uiteindelijke doel is dat de leerlingen in de slotmiddag de opgedane kennis kunnen verwerken in een verbeterplan voor de wijk.