Internship

Gemeente Oegstgeest

De afdeling Ruimte van de gemeente Oegstgeest heeft een afstudeeropdracht voor een master student. Wij zoeken een student die voor zijn afstudeeropdracht een betrouwbare effectmeting van de gedragsbeïnvloeding kan opzetten en uitvoeren van dit project ten opzichte van een traditioneel (regelgericht) ingericht handhavingsproject.

Gemeente Oegstgeest

Gemeente Oegstgeest is een levendig en groen dorp; centraal gelegen in de Randstad. Met een gunstige ligging ten opzichte van de grote steden en strand én grenzend aan het Groene Hart biedt het een goede balans tussen dorps karakter en stedelijke vitaliteit. Ook met haar bloeiend verenigingsleven, de vele activiteiten en de goede voorzieningen, biedt Oegstgeest haar ruim 23.000 inwoners (doorgroei naar zo’n 26.000 inwoners ligt in de lijn der verwachting), jong en oud, een aantrekkelijke woon- en werkklimaat met volop mogelijkheden voor recreatie. Wonen, werken en leven gaan hier als vanzelfsprekend samen. Werken voor een gemeente betekent dat je een bijdrage levert aan de diensten die de gemeente haar burgers levert. Omdat we als gemeente Oegstgeest nogal wat eisen stellen aan die diensten leggen we de lat ook voor onze medewerkers hoog. Speerpunten voor onze manier van werken zijn: integraliteit van beleid, communicatie met, en dienstverlening aan burgers en een optimale bedrijfsvoering.

Context

De gemeente Oegstgeest start binnenkort met de uitvoering van het project brandveilig woongebouw. Het project brandveilig woongebouw is het eerste handhavingsproject van de gemeente Oegstgeest waarbij met behulp van gedragsbeïnvloeding getracht zal worden om nalevingsgedrag, dus brandveiligere gebouwen, tot stand te brengen. Deze aanpak past binnen de landelijke trend om meer verantwoording bij de burger te leggen en een overheid die zich opstelt als meewerkkracht in plaats van handhaver van de regels. De gemeente wil betrouwbare effectmeting doen en zoekt hiervoor ondersteuning.

De werkomgeving

Het project wordt uitgevoerd binnen het Team Ruimte van de gemeente Oegstgeest. Het team houdt zich bezig met alle vormen van korte termijn kaderstelling voor ruimtelijke dienstverlening, zoals uitvoeringskaders voor toezicht en handhaving. Daarbij houdt het team zich bezig met vergunningverlening, het toezicht daarop en de handhaving. Ook vervult dit team de ruimtelijke dienstverlening aan de publieke balie (frontoffice).
Het team Ruimte kent één teammanager en de volgende clusters: vergunningverlening, toezicht en handhaving; Ruimtelijk beleid;Projecten;
Gebiedsontwikkeling.
Het project wordt uitgevoerd binnen het cluster vergunningverlening, toezicht en handhaving door de Wabo handhavers (bouwkundigen). Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onze adviseurs van de brandweer.

Wat ga je doen?

Wij zoeken een student die voor zijn afstudeeropdracht een betrouwbare effectmeting van de gedragsbeïnvloeding kan opzetten en uitvoeren van dit project ten opzichte van een traditioneel (regelgericht) ingericht handhavingsproject.
Doel van de effectmeting is te weten te komen of deze koerswijziging in werkwijze, richting nalevingscommunicatie en gedragsbeïnvloeding, effectiever is dan de normale regelgerichte aanpak.
We verwachten van je dat:

  • je nauw samenwerkt met onze bouwkundig projectleider en hem ondersteunt en adviseert;
  • je meedenkt over het opgestelde projectplan;
  • je vooraf de onderzoeksopzet en verwachte effecten bepaalt;
  • je zorgt voor een betrouwbare effectmeting.

Wat neem je mee?

  • Je wil je psychologie, communicatie of andere relevante masterstudie afronden met dit project;
  • Je hebt goede communicatieve vaardigheden;
  • Je neemt Initiatief, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en je bent zelfstandig;
  • Representativiteit, enthousiasme en je bent een teamspeler met grote inzet. 

Wat bieden wij?

Naast een interessante opdracht in een dynamische werkomgeving bieden we een stagevergoeding van €350,- bruto per maand.