Blog

Hoe past de zee in de circulaire bio-economie?

Om op aarde op een duurzame manier voldoende voedsel te produceren voor de wereldbevolking, is een transitie maken naar kringlooplandbouw niet voldoende. We moeten een volledig geïntegreerd voedselsysteem ontwikkelen, waarin ook de productie van voedsel op zee is verbonden met de voedselproductie op land. Ook om te voorkomen dat we op land oplossingen bedenken zonder rekening te houden met de consequenties voor de zee of andersom.