Laboratory of Microclimates

Kunstorganisatie het Laboratorium voor Microklimaten (LfM) realiseert kunst- en filmprojecten rondom microklimaten. Een microklimaat is een klein gebied dat afwijkt van de omgeving. Met deze projecten willen ze mensen aanzetten tot verandering in hun eigen sociale en ecologische milieu.

Wageningen UR

Wageningen UR onderzoekt de gevolgen van klimaatverandering in stedelijke gebieden. Denk bijvoorbeeld aan hogere temperaturen, meer wind- en wateroverlast, voedselvoorziening en luchtkwaliteit. We zoeken daarom naar metropolitane oplossingen om steden leefbaar, gezond en circulair te laten zijn.

Daarvoor wordt relevante kennis vanuit diverse disciplines, zoals landgebruiksplanning, landschapsarchitectuur, stedelijke meteorologie, milieutechnologie en milieubeleid, bij elkaar gebracht, verder ontwikkeld en in de praktijk beproefd. In aansluiting hierop is er aandacht voor het domein van ‘Green Urban Planning and Design’.

Verder neemt Wageningen UR deel aan het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) en de Delta Alliance, twee samenwerkingsinitiatieven die mede actief zijn op het terrein van klimaatverandering en stedelijke gebieden.