Internship

N100, Science Education and Communication

Het Origins Center wil uitvoering geven aan de Nationale Wetenschap. Die uitvoering betekent verschillende dingen: (i) wetenschappelijk onderzoek uitvoeren dat geïnspireerd wordt door één of meerdere cluster-vragen uit de Nationale Wetenschap; (ii) mensen uit verschillende geledingen van de Nederlandse samenleving betrekken bij wetenschappelijk onderzoek, óók in de fasen van themakeuze en vraagontwikkeling.

Bij (i) gaat het vooral om mensen te informeren. We hebben de vragen zus en zo opgevat, we gaan dit en dat doen en (na lange tijd, en vooraf niet goed te voorzien): we hebben X en Y ontdekt, vastgesteld, uitgesloten, bevestigd en de resultaten gedeeld met collega’s en het publiek.

Bij (ii) komen we veel dichter bij de politieke doelstellingen van de Wetenschapsagenda: het wetenschapssysteem (nog) meer dan nu responsief maken voor vragen die leven in de Nederlandse samenleving, die samenleving ook meer te betrekken bij het onderzoeksproces zodat wetenschap minder ‘vreemd’ wordt, meer iets dat (nog) meer dan nu op draagvlak en vertrouwen kan rekenen, over de volle breedte van wetenschapsbeoefening.

Het Origins Center en de ca 300 senior scientists uit ca 24 universiteiten, buiten-universitaire onderzoekstellingen en HBO-instellingen die binnen het Origins Center samenwerken willen met een ambitieus programma gericht op publieksbetrokkenheid naar vermogen recht doen aan die politieke doelstellingen.

We zoeken thans naar stagiairs Science Education and Communication voor de ontwikkeling en uitvoering van een communicatieproduct. Er zijn meerdere stagiairs aan het werk voor projecten van het Origins Center. Voor deze opdracht zijn we op zoek naar ondersteuning bij het ontwikkelen van een activiteit in het Weekend van de Wetenschap, locatie NIOO.

Opdracht: Evolutie en vraagvaardigheid

Projectdoel: In het Weekend van de Wetenschap (begin oktober 2019) organiseert het NIOO een tweejaarlijkse open dag vol activiteiten. Dit jaar heeft het Origins Center met het NIOO afgesproken een activiteit te organiseren over evolutie. Het doel is evolutionair onderzoek van twee Orgins Center fellows over te dragen in deze activiteit ( origins-center.nl/making-evolutionary-biology-more-predictive).

Voor deze activiteit kan vrij worden ontwikkeld. Er liggen nog weinig voorwaarden. Naast de inhoudelijke voorwaarde ligt er alleen het plan dat de activiteit de vraagvaardigheid van bezoeker moet vergroten. Een bestaande communicatievorm kan ‘omgebouwd’ worden of een nieuwe kan ontwikkeld worden. Het kan een spel zijn, een show, een experiment, alles staat nog open. En, als het een succes is, zal de activiteit daarna op andere locaties herhaald kunnen worden.

Doelgroep

Op de opendag van het NIOO worden vooral volwassenen (deels met hun kinderen) verwacht. Een van de doelgroepen waar het Origins Center zich heel specifiek op richt is het volwassen publiek buiten de grote universiteitssteden. Het communicatieproduct zou interactie tussen bezoekers moeten stimuleren. Het mag dus gelaagd zijn voor meerdere leeftijdscategoriën, maar moet in principe breed toepasbaar zijn. Ook is de organisatie van de Nationale Wetenschapsagenda een doelgroep. Zij hebben baat bij een verbeterde vraagvaardigheid in Nederland als ze in 2021 opnieuw de bevolking zullen uitnodigen vragen te stellen aan de wetenschap. Ook zouden zij (een variant van) de activiteit kunnen overnemen in activiteiten en programmering van de Nationale Wetenschapsagenda.

Zie voor bestaande materialen over vragen stellen en vraagvaardigheid:

  • Lesprogramma ‘Wetenschapsagenda voor scholieren’ door De Praktijk
    (nemosciencemuseum.nl/nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/lesmateriaal/lesmateriaal/overig-voorvo)
  • Boek: Make Just One Change: Teach Students to Ask Their Own Questions, door Dan Rothstein en Luz Santana. ( rightquestion.org/make-just-one-change)
  • En nog veel meer toegepaste materialen en ook doelgroepanalyses via de begeleider.

Middelen en aanpak

  • Begeleiding door collega’s betrokken bij de opleiding Science Education & Communication (of soortgelijk).
  • Stagiairs werken een groot deel van de tijd bij de communicatiepartner (in dit geval NIOO), deels bij de fellows in Amsterdam en deels samen met andere stagiairs en een begeleider van het Origins Center (locatie is meestal University Utrecht, soms UvA Science Park, maar flexibel).
  • Origins Center is beoogde klant, levert commentaar op plan van aanpak, tussentijdse en eindproducten , levert zo nodig toegang tot onderzoekers, bemiddelt zo nodig in het contact met instellingen die tzt. het product gaan gebruiken, stelt zo nodig een werkbudget (tot max enkele duizenden euro) ter beschikking op basis van een kort en duidelijk bestedingsplan (waaraan wordt het geld besteed en waarom).
  • Het communicatieproduct is in het Nederlands opgesteld