Open data (Wageningen Marine Research)

Wageningen Marine Research beschikt over veel data op basis van eigen dataverzameling, overheidsprogramma’s zoals de Wettelijke Onderzoekstaken en de MWTL-monitoring (Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands), en uit internationale netwerken zoals ICES (International Council for Exploration of the Seas).