Achtergronden bij onze advertenties

Rijker land voor de grutto

Onze nationale vogel, de grutto, heeft het moeilijk. Maatregelen om het dier te behouden blijven beperkt tot kleinere weidegebieden. Het zou helpen als ook het omringende landschap rijker aan natuur wordt. Wageningse wetenschappers kijken daarom hoe we boeren daar beter voor kunnen belonen en hoe landbouw kan samengaan met meer biodiversiteit, zoals bij bloemen- en kruidenrijk grasland. Want daar kunnen naast vee ook bodemdiertjes, insecten en weidevogels goed gedijen.