Internship

Stageplek Phytonext/Cannabis Industry Europe

Cannabis Industry Europe (C.I.E.) is ontstaan omdat Phytonext een behoefte zag vanuit de markt. De behoefte aan een zakelijke professioneel platform voor de legale cannabis industrie in Europa.

In Amerika zijn er meerdere grote platformen ontstaan waar kennis zich verzamelt, maar in Europa missen wij dit. Naast de platformen zijn er in de USA en Canada meerdere (vak)tijdschriften, al dan niet digitaal. Een goed voorbeeld is www.leafly.com.

Europa beschikt op dit moment maar over één serieuze partij, die zeer beperkt is in de informatievoorziening.

De recreationele kant, in de vorm van strain reviews,is voor ons niet zo interessantl, maar het news gedeelte en de professionele opzet van het platform zeer zeker wel.

Europa beschikt op dit moment maar over één serieuze partij, die zeer beperkt is in de informatievoorziening.

De Europese partij Prohibition partners richt zich vooral op de zakelijke kant van de cannabis markt maar is zoals eerder geschreven, vrij beperkt in zijn nieuws/artikelen.

Onderdelen stage

Wij zien C.I.E. een op zich zelf bestaand bedrijf worden, waar een business case voor ontworpen kan worden die ervoor gaat zorgen dat het platform zichzelf kan bedruipen in de toekomst.

Er moet nagedacht worden over:

  • Wat is de business case
  • Waar bestaat de website uit
  • Wat voor katernen bevat de website
  • Brengt de website een nieuwsbrief uit, zo ja met welke informatie en hoe vaak.
  • Op welke partijen moet men zich richten
  • Welke bedrijven/stichtingen/verenigingen/overheden zijn potentiele partners
  • Sponsering/reclame
  • Het schrijven van artikelen
  • Kennis van programma’s als Photoshop voor het ontwerpen van logo’s e.d.

Vaardigheden

Communicatie strategie, financiële insteek (beide in samenwerking met mijzelf), het vaardig kunnen schrijven in Engels, het kunnen werken in photoshop, lange termijn visie, creativiteit, het druven werken in een opkomende bijzondere markt.

Voorstel

Ik zou graag een student zien die met mij het C.I.E. platform wil ontwikkelen tot een op zich zelf staande entiteit. Ik merk dat ik het alleen qua tijd niet voor elkaar krijg, en dat het ermee bezig zijn al een fulltime baan op zich is. Uiteraard voorzie ik de stagair van de nodige input.