Impact story

Sterke zaaigoedsector in Afrika dankzij brede Wageningse aanpak

Kwaliteitszaad, hogere opbrengsten en betere leefomstandigheden voor lokale boeren. Wageningse wetenschappers werken met lokale boeren, bedrijven, NGO’s, overheden en onderzoeksinstituten aan structurele verbetering van de zaaigoedsector in Afrika en brengen hiermee een stroom aan positieve veranderingen op gang.

Boeren in Afrikaanse landen krijgen vaak ‘nepzaad’ of slecht zaad in handen. Mede hierdoor zijn de opbrengsten van de oogst veel lager dan mogelijk. Zaad en plantenrassen van slechte kwaliteit hebben hierin een groot aandeel, zeker vijftig procent. Tientallen miljoenen euro’s gaan zo verloren.

Meerdere fronten

Wageningen University & Research werkt samen met bedrijven, NGO’s, overheden, onderzoeksinstituten en boerenorganisaties vanuit een sectorbenadering aan een structureel betere zaaizaadsector. Deze uitdaging vraagt om een aanpak op meerdere fronten, van het opleiden van boeren tot het invoeren van kwaliteitssystemen en regelgeving, en een betere afstemming in de keten tussen zaadveredelaar en boer.

Vier miljoen huishoudens in Ethiopië kregen kwaliteitszaad in handen

Hoe formuleer je bijvoorbeeld een heldere toekomstvisie voor de sector? Hoe creëer je een aanbod aan rassen en gewassen waarmee boeren kunnen inspelen op droogte, nieuwe ziektes en plagen, en andere gevolgen van klimaatverandering? En hoe kom je tot eerlijke marktprijzen?

Kwaliteitszaad in handen

De partners timmeren via nationale Integrated Seed Sector Development (ISSD)-projecten in Ethiopië en Oeganda en een internationale samenwerking tussen twaalf landen beneden de Sahara flink aan de weg. Deze initiatieven worden geleid door Wageningen University & Research en gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Swiss Agency for Development and Cooperation.

Dankzij de extra inkomsten kunnen boeren een huis bouwen of hun kinderen naar school sturen

Dankzij hun inspanningen in Ethiopië hebben maar liefst vier miljoen huishoudens kwaliteitszaad in handen gekregen. Met het testen van 343 rassen van twintig gewassen onder ruim vijftienduizend boeren - waarvan de helft vrouwen - hebben veel huishoudens toegang gekregen tot rassen die beter aangepast zijn aan het veranderde klimaat.

Impact

De leefomstandigheden van boeren gaan er sterk op vooruit wanneer ze beter zaad gebruiken, zo blijkt uit impact-evaluaties. Dankzij de extra inkomsten kunnen ze bijvoorbeeld een huis bouwen of hun kinderen naar school sturen.

Om blijvend effect te garanderen, moeten overheid, bedrijfsleven, NGOs en kennisinstellingen aanhoudend investeren in langdurige samenwerking. De impact die via ISSD in acht jaar behaald is, laat zien deze aanpak loont.