Verslag van de EuroBlight Workshop nu beschikbaar

Sinds 1996 komt een Europees netwerk van wetenschappers en andere specialisten werkzaam op het gebied van de aardappelziekte (Phytophthora infestans) en de Alternaria-ziekte (Alternaria solani) elke twee jaar bijeen. Het netwerk, ontstaan uit gecoördineerd Europees optreden, heeft nu 150 leden. De 15e Workshop is in mei 2015 gehouden in Brasov (Roemenië). De tijdens deze workshop gepresenteerde verhandelingen en posters, en de discussies in de subgroepen zijn gepubliceerd in het verslag. In dit verslag vindt u de allerlaatste stand van zaken over alle aspecten van de aardappelziekte en Alternaria.

De workshop werd bijgewoond door 103 mensen uit 22 landen, waaronder Rusland, Chili, Argentinië, China, Israël en de VS. Afgevaardigden van alle landen presenteerden recente onderzoeksresultaten over geïntegreerde gewasbescherming, beslissingsondersteunende systemen, resistentie van variëteiten, aardappelziekte in de biologische teelt en epidemiologie van P. infestans in aardappelen. Er was bijzondere aandacht voor Alternaria, een ziekte die wordt gezien als steeds groter wordend probleem in de aardappelteelt.

  1. Aan het einde van de workshop zijn ook EuroBlight-verklaringen geformuleerd om alle R&D-activiteiten op gebied van aardappelziekte, in Europa en daarbuiten, te bevorderen en verbeteren.
  2. EuroBlight adviseert nadrukkelijk om toezicht en controle door middel van geharmoniseerde protocollen, gedeelde methodes, en geïntegreerde databases om de gegevens in real time op te slaan en te gebruiken te maken tot een kernactiviteit van het C-IPM ERA-NET. EuroBlight wil graag optreden als experimenteel netwerk om de praktische haalbaarheid te testen van zo'n initiatief, dat zou kunnen dienen als voorbeeld en inspiratie voor soortgelijk werk voor andere pathosystemen.
  3. EuroBlight adviseert om de uitdaging van het linken van genotypes en fenotypes in P. infestans nadrukkelijk toe te voegen als onderwerp voor onderzoeksprojecten in samenwerkingsverband in het kader van H2020, en is bereid zo'n project op te zetten en te leiden. EuroBlight adviseert ook om op grote schaal gebruik te maken van deze informatie voor ontwikkeling en ondersteuning van werkzaamheden voorafgaand aan veredeling om aardappelcultivars te selecteren, die ook op langere termijn resistent blijven.
  4. EuroBlight neemt de ontwikkeling van verbeterde DSS-modellen op zich, met i) een betere voorspelling van vroege infectie, en ii) nadrukkelijker gebruik van pathogeenfenotype- en -genotypegegevens voor verbeterde nauwkeurigheid van risico-evaluatie en managementadviezen. EuroBlight spreekt zijn zorgen uit over de invloed van de EU-gewasbeschermingsregelgeving op de beschikbaarheid van fungiciden voor geïntegreerde bestrijding van aardappelziekte.
  5. EuroBlight stelt zijn gereedschappen en platforms beschikbaar voor het opzetten van deze nieuwe netwerken. Het neemt ook stappen voor overdracht om soortgelijke netwerken op te zetten voor andere veelvoorkomende ziekten en plagen van belangrijke voedselgewassen.

    De volgende workshop wordt gehouden in Aarhus (Denemarken) op 14-17 mei 2017. Wilt u hier graag bij zijn, neem dan contact op via de EuroBlight-website of Huub Schepers.