Showcase

Beter beeld van ziek dier

Zieke dieren gedragen zich anders dan gezonde. Maar hoe monitor je diergedrag tijdens infectieproeven, zonder dat je 24/7 de dieren in de gaten hoeft te houden? Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) werken aan methoden om dit vast te leggen. Dat maakt proefdieronderzoek secuurder en draagt bij aan het verfijnen en verminderen van dierproeven én verbetert dierenwelzijn.

Infectieziekten, zoals vogelgriep, bedreigen de gezondheid van mens en dier en hebben een grote impact op dierenwelzijn. Dierproeven helpen onderzoekers infectieziekten te doorgronden en vaccins te ontwikkelen. “Bij zo’n proef worden dieren geïnfecteerd en vervolgens worden symptomen bijgehouden”, vertelt Harmen Doekes, onderzoeker en docent bij Animal Breeding and Genomics. Zaken als temperatuur, bloedwaardes en gedrag worden allemaal bijgehouden, om te bepalen hoe een pathogeen – bijvoorbeeld een virus – het dier beïnvloedt. “Het nadeel is dat je niet de hele dag naast het hok kan zitten om dieren te observeren”, zegt Doekes. “Tot nu toe hebben we alleen momentopnames.”

Als we met sensoren continu en geautomatiseerd kunnen meten, zijn de metingen objectiever en minder stressvol voor de dieren
Onderzoeker Harmen Doekes