Biodiversiteit

Biodiversiteit is een kernthema in onderzoek en onderwijs van Wageningen University & Research. Ook in wat we doen in onze “eigen” omgeving, op Wageningen Campus en andere WUR locaties, is biodiversiteit een pijler van ons duurzaamheidsbeleid. Biodiversiteit is kortweg de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied. Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme genetische variatie binnen die soorten en de variatie aan ecosystemen waar ze deel van uitmaken.