Studentinformatie

Collegegeld 2017-2018. Voltijd Opleidingen

Wageningen University kent in 2017-2018 drie typen collegegeld voor de inschrijving als student voor een voltijd bachelor of master opleiding:

- Het wettelijk collegegeld

- Het instellingscollegegeld 2

- Het instellingscollegegeld 3

In onderstaande tabel staan de verschillende collegegeldtarieven 2017-2018 vermeld voor inschrijving als student voor een voltijd bachelor- of masteropleiding, met daarbij op hoofdlijnen de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Het jaar waarin je bent gestart met je opleiding kan van invloed zijn op de hoogte van het te betalen collegegeld.

Type Collegegeld
Nationaliteit = NL/EER*/Surinaams Voltijd Tarief voor 2017/2018
Inschrijving voor een eerste studie: Wettelijk collegegeld €2,006.-
Inschrijving voor een Tweede studie gestart tijdens Eerste studie: Wettelijk Collegegeld €2,006.-
Inschrijving voor een Tweede studie na voltooide Eerste studie:
Instellingscollegegeld 2 (start studie in 2017/2018) €15,000.-
Instellingscollegegeld 2 (start studie in 2016/2017) €15,000.-
Instellingscollegegeld 2 (start studie in 2015/2016) €14,550.-
Instellingscollegegeld 2 (start studie in 2014/2015) €14,550.-
Instellingscollegegeld 2 (start studie in 2013/2014) €14,320.-
Nationaliteit = Niet-NL/-EER*/-Surinaams Voltijd Tarief voor 2017/2018
Instellingscollegegeld 3 (start studie in 2017/2018) €17,600.-
Instellingscollegegeld 3 (start studie in 2016/2017) €16,700.-
Instellingscollegegeld 3 (start studie in 2015/2016) €16,055.-
Instellingscollegegeld 3 (start studie in 2014/2015) €15,340.-
Instellingscollegegeld 3 (start studie in 2013/2014) €14,320.-

* EER = Europese Economische Ruimte = EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland.

Welk collegegeld moet ik betalen

Welk collegegeld moet ik betalen in 2017-2018

Welk collegegeldtype je betaalt als student, hangt af of je wel of niet voldoet aan de nationaliteits- en diplomavoorwaarden. Je betaalt of het wettelijk collegegeld of een van de instellingscollegegelden. Voor meer informatie ga naar: Welk collegegeld moet ik betalen in 2017-2018.

Collegegeld tarieven 2017-2018. Voltijd Opleidingen

Wageningen University kent in 2017-2018 drie typen collegegeld voor de inschrijving als student voor een voltijd bachelor of master opleiding:

- Het wettelijk collegegeld.

- Het instellingscollegegeld 2.

- Het instellingscollegegeld 3.

Voor meer informatie ga naar: Collegegeldtarieven 2017-2018. Voltijd opleidingen.

Tarieven 2017-2018 voor Schakelprogramma's

Wanneer je niet direct toelaatbaar bent tot de WU Masteropleiding die je wilt volgen vanwege deficiënties in je vooropleiding, dan kan de Master Toelatings Commissie besluiten dat je wel toelaatbaar bent indien je een schakelprogramma bij WU volgt gericht op het wegwerken van die deficiënties. Voor meer informatie over het collegegeld ga naar: Tarieven 2017-2018 voor Schakelprogramma’s

Collegegeld tarieven 2017-2018, Part-time On-Line Study Programmes (Engelstalig)

For 2017-2018, three types of tuition fees are distinguished at Wageningen University for enrolment as a distance learning student for a part-time on-line master study programme:

- The statutory tuition fee.

- The institutional tuition fee 2 – Part-time.

- The institutional tuition fee 3 – Part-time.

For more information go to: Tuition Fees 2017-2018. Part-time On-Line Study Programmes

Collegegeld bij een tweede studie

Ga je bij Wageningen University een tweede bachelor of master opleiding volgen, dan kan dit van invloed zijn op de hoogte van het te betalen collegegeld. Voor meer informatie ga naar: Collegegeld bij een tweede studie.

Disclaimer

Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. De vermelde voorwaarden en bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen worden aangepast naar aanleiding van nieuwe wetgeving of besluiten van het instellingsbestuur.