Interview

De bewoners van Radix Nova: Ken Giller

Pal achter Radix ligt een nieuw gebouw: Radix Nova. Vier leerstoelgroepen verhuisden er tijdens de pandemie in alle stilte naartoe. In deze serie artikelen praten we met de nieuwe bewoners. Vandaag Ken Giller, hoogleraar Plantaardige Productiesystemen: “Voor mensen die veel moeten schrijven en rekenen is dit functionele gebouw heel prettig.”

We spreken Ken vlak voordat het kabinet in oktober verscherpte coronamaatregelen afkondigde en hybride werken in Radix Nova nog een voorzichtige start kende. “We verhuisden midden in de pandemie hiernaartoe; ik geloof niet dat veel collega’s daar iets van hebben gemerkt. Sindsdien zijn we nog nooit met ons hele team samen geweest. De bezetting is beperkt gebleven tot hooguit 40%.”

Foto: Guy Ackermans
Foto: Guy Ackermans

Radix Nova ligt in de luwte van onderzoeks- en onderwijsgebouw Radix, thuisbasis van Wageningen Plant Research. Dit grotendeels doorzichtige gebouw met kantoortuinen, ontworpen om Het Nieuwe Werken te kunnen omarmen, is een echte blikvanger op de campus. Van Nova zal dat niet snel gezegd worden: het ligt goed verborgen en eenmaal binnen is een eerste associatie met een ziekenhuis niet heel vreemd. Verder vallen de ruime, klassieke werkkamers op waar maximaal vier mensen kunnen werken. En dan zijn er nog wat grotere overlegkamers en een multifunctionele kantine. “Het is inderdaad een functioneel gebouw, maar we zijn heel tevreden hier. We kunnen hier rustiger werken dan in Radix. En inderdaad: het oogde misschien nog een beetje steriel toen we hier kwamen. Daarom hebben we een fotocompetitie gehouden. En nu hangen er mooie foto’s van ons werk om het wat gezelliger te maken.”  

Samenwerken

De vier leerstoelgroepen worden nu misschien nog meer dan voorheen uitgedaagd om samen te werken. Dat gebeurt dan ook flink: “Met Plant Production Systems werken we op dit moment bijvoorbeeld nauw samen met Gewas en Onkruid Ecologie, de leerstoelgroep van Niels Anten. Zo kijken we in een groot onderzoeksprogramma hoe de opbrengsten van de cacao- en koffieteelt in Afrika kunnen verhogen, waardoor boeren beter in het levensonderhoud van hun gezin kunnen voorzien. Met Gewas Physiologie, de groep van Paul Struik, kijken we hoe we de agronomie van de aardappel kunnen verbeteren. Maar we blijven natuurlijk ook met andere groepen intensief samenwerken. Bijvoorbeeld rond het thema circulaire landbouw, waar we hier in Europa veel projecten op hebben lopen.”

Uitdagingen

Wat zijn volgens Ken de grote uitdagingen waaraan zijn groep de komende jaren – in hybride vorm – gaat werken? “In Nederland en Europa is transformatie naar circulaire vormen van landbouw het belangrijkste thema. Een grote uitdaging voor de toekomst in dit deel van de wereld is hoe we met minder pesticiden nog steeds dezelfde productiviteit kunnen halen. In Afrika draait ons werk veel meer om voedselzekerheid en bodemvruchtbaarheid. Productiviteitsverbetering blijft daar belangrijk, omdat een productieve landbouw de makkelijkste manier is om armoede aan te pakken. Het laat zien dat er in de wereld niet één manier is voor alle uitdagingen in de landbouw.”

“Bel even”

Foto: Guy Ackermans
Foto: Guy Ackermans

Tot slot. Een tip van Ken voor collega’s die hem in Nova willen bezoeken: “Bel even van tevoren. Er wordt hier in de omgeving nog flink gebouwd, waardoor we wat lastig vindbaar zijn. En met een pasje van Plant Sciences kom je er hier niet in. Best raar eigenlijk, dat zou wat mij betreft veranderd moeten worden.”