Interview

‘Het prijzengeld is mooi, maar ik ben vooral blij met de erkenning voor mijn onderzoek’

Op 15 februari 2024 ontving universitair hoofddocent Inge de Graaf de Early Career Award voor haar onderzoek naar de beschikbaarheid van grondwater. Deze prijs wordt jaarlijks door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) uitgereikt aan jonge onderzoekers die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. De Graaf vertelt over haar award, haar onderzoek en wat de toekomst gaat brengen.

Gefeliciteerd! Hoe voelt het, om deze award te winnen?

‘Dankjewel! In november 2023 kreeg ik te horen dat ik de prijs had gewonnen. Ik wist wel dat ik genomineerd was, maar ik had niet verwacht dat ik zou winnen. Toen ze me belden was ik dus compleet verrast en overvallen.

De prijsuitreiking was vorige week in Amsterdam. Het was een hele feestelijke dag. Mijn familie was erbij, onder wie mijn kinderen van vier en anderhalf jaar oud. Ik heb de andere prijswinnaars ontmoet, die zich bezighouden met totaal andere onderwerpen. Een van hen doet onderzoek naar planeten, een ander naar computerwetenschappen. Erg leuk allemaal.’

Wat betekent het voor jou, om zo’n prijs te winnen?

‘Er is een mooi geldbedrag aan verbonden, maar ik vind het vooral fijn om erkenning te krijgen voor mijn onderzoek. Het is toch een stimulans om daarmee door te gaan. En hopelijk kan ik er ook andere mensen mee inspireren, zoals de PhD-studenten en postdocs die ik begeleid. Zo’n prijs geeft toch een signaal af: kijk, wij zijn met hele relevante dingen bezig.’

Waar komt je interesse in hydrologie vandaan?

‘Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ik heb altijd wel interesse gehad in het systeem Aarde, en als Nederlander ben je dan al snel verbonden met het water. In Nijmegen, waar ik vandaan kom, heb ik ook vaak hoogwater gezien. Ik heb Hydrologie gestudeerd in Wageningen, en daarna ben ik in Utrecht gepromoveerd op grondwaterhydrologie. Nu ben ik alweer een paar jaar terug bij WUR.’

Kun je kort beschrijven waar je onderzoek over gaat?

‘Tijdens mijn PhD heb ik een wereldwijd model voor grondwater ontwikkeld, en daar ben ik de afgelopen jaren mee verdergegaan. Het model laat zien hoeveel grondwater we nu en in de toekomst verbruiken, onder meer voor landbouw. In Wageningen koppelen we nu meerdere modellen aan elkaar op wereldschaal: een hydrologisch, grondwater- en gewasgroeimodel. Die koppeling is echt uniek op deze schaal. Daarmee kunnen we voor het eerst op mondiaal niveau de link leggen tussen grondwaterniveau en voedselproductie.

Het is ontzettend belangrijk om te weten hoeveel grondwater we duurzaam aan het systeem kunnen onttrekken. Op dit moment gebruiken we voor de landbouw veel meer water dan we tot onze beschikking hebben. Dat probleem gaat alleen maar groter worden, want de wereldbevolking – en daarmee de vraag naar voedsel – neemt snel toe en door klimaatverandering is er steeds minder oppervlaktewater beschikbaar. Dus de vraag is: hoe kunnen we voldoende voedselproductie bewerkstelligen op een duurzame manier?’

Wat hoop je met je onderzoek te bereiken?

‘Met mijn modellen wil ik graag het systeem begrijpen. Maar belangrijker nog: wat kunnen we met die kennis? Als ik in de modellen zie dat er in een regio in India weinig water beschikbaar is voor voedselproductie, moeten mensen daar dan honger lijden? Dat is wat mij het meeste drijft. En WUR heeft daarin een unieke positie. Wij zijn heel erg gericht op de link tussen water, voedsel en duurzaamheid, en daarmee ook op de impact op mensen.

Ons doel is om uit te komen op een wereldkaart die laat zien waar de problemen liggen. Daarna kunnen we de volgende stap gaan zetten, in de richting van adaptatie. Dan ga je scenario’s ontwikkelen om de problemen aan te pakken. Welke adaptatiestrategieën zouden we kunnen toepassen? Bijvoorbeeld: hoeveel zou het schelen als we efficiëntere irrigatie toepassen? Maar dat is wel heel complex, zo ver zijn we nog niet.’

Hoe ziet je toekomst eruit, nu je deze Early Career Award hebt gewonnen?

‘Ik ga het prijzengeld van €15.000 gebruiken om de volgende stap in mijn carrière te zetten. Hoe die stap er precies uitziet, weet ik nog niet. Ik zou bijvoorbeeld andere onderzoeksgroepen kunnen bezoeken om inspiratie op te doen, ook buiten mij eigen expertisegebied. Hiermee hoop ik mijn onderzoekslijn te versterken en verbreden.’

Over de KNAW Early Career Award

Twaalf jonge onderzoekers uit verschillende domeinen van de wetenschap krijgen elk een KNAW Early Career Award. De prijs, jaarlijks toegekend, beloont hun uitzonderlijke prestaties met een bedrag van 15.000 euro en een uniek kunstwerk. De KNAW Early Career Award wordt dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt.