Faciliteit

Proefbedrijven Open Teelten

Wageningen University & Research beschikt over verschillende proeflocaties, kassen en laboratoria. Deze proefbedrijven werken volgens de PD-erkende richtlijnen: Good Experimental Practise (GEP). Met deze internationale kwaliteitsstandaard zijn we gerechtigd toelatingsonderzoek te doen voor gewasbeschermingsmiddelen. Bovendien zijn de proefbedrijven GLOBAL-GAP gecertificeerd.