Artikel

Ringtesten (WEPAL-QUASIMEME)

Wageningen University & Research heeft de beschikking over geavanceerde faciliteiten voor ringtesten en referentiemateriaal, ondergebracht in WEPAL-QUASIMEME. Deze onderzoeken vormen de basis van externe kwaliteitsborging voor instituten die regelmatig chemische metingen verrichten in het terrestrische, aquatische en/of mariene milieu. In totaal worden er negen geaccrediteerde ringtestprogramma’s aangeboden aan laboratoria over de hele wereld. Elk van de programma’s bestrijkt een breed scala aan determinanten.

WEPAL/QUASIMEME heeft sinds het begin van de jaren ’50 van de vorige eeuw ervaring met de organisatie van ringonderzoeken opgebouwd en is sinds 2000 geaccrediteerd voor de organisatie van interlaboratoriumonderzoeken volgens ISO 17043. De organisatie voldoet ook aan ISO 9000 en ISO 14001. WEPAL/QUASIMEME biedt meer dan alleen ringonderzoeksprogramma’s. Deelnemers kunnen de resultaten uit de ringonderzoeken gebruiken voor:

  • validatie van interne laboratoriumkwaliteitszorg
  • verbetering van methodologie
  • ondersteuning van accreditatie
  • ondersteuning van kwaliteitszorg voor milieumonitoringgegevens
  • leveren van gegevens voor nationale of internationale programma’s.

De WEPAL-QUASIMEME-faciliteit van Wageningen University & Research wordt ondersteund door twee wetenschappelijke adviesraden met deskundigen uit het veld, één voor de terrestrische en één voor de mariene componenten.

Ga naar onze website

Webshop

WEPAL-QUASIMEME levert ook monsters uit de ringonderzoeksprogramma’s als referentiemateriaal. Deze kunnen worden gebruikt voor methodeontwikkeling of als referentiemonsters voor interne kwaliteitscontrole.

Hulp nodig?

Verder biedt WEPAL-QUASIMEME ontwikkelingsrondes voor bijv. nieuwe verontreinigende stoffen of bij problemen met de analytische methodologie, en workshops voor discussie en verbetering van de methodologie. WEPAL-QUASIMEME is interactief, deelnemers mogen altijd vragen om specifieke determinanten en matrices in het programma op te nemen en suggesties doen voor ontwikkelingsrondes en workshoponderwerpen voor bijvoorbeeld nieuwe verontreinigende stoffen. Er is een Helpdesk beschikbaar voor de deelnemers, ondersteund door deskundigen uit het veld.

Neem gerust contact op met ons op als u nog vragen hebt of meer informatie wilt ontvangen.

Contact: wepalquasimeme@wur.nl