Rookvrije Campus

Vanaf 1 juli 2020 is het WUR-gedeelte van Wageningen Campus rookvrij. De aanleiding hiertoe is een aangekondigde wettelijke maatregel die onderwijsinstellingen - van basisschool tot HBO/Universiteit - verplicht om hun onderwijsterreinen geheel rookvrij te laten zijn.

WUR ondersteunt deze maatregel van harte omdat zij veel waarde hecht aan een gezonde leer- en werkomgeving. Veel jongeren beginnen met roken als zij starten met hun studie. Met het creëren van een rookvrije campus draagt WUR direct bij aan het voorkomen dat studenten gaan roken en daarmee aan een rookvrije generatie 2040.

Rookbeleid vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 mag er nergens meer gerookt worden op het WUR-gedeelte van de campus, inclusief de Aula en de proeflocaties Nergena en Droevendaal. Dit geldt voor iedereen: studenten, medewerkers, bezoekers en leveranciers. Er zijn geen uitzonderingen. Dit geldt 24 uur per dag, 7 dagen per week, het gehele jaar door en geldt voor alle rook- en tabakswaar (inclusief e-smokers).

Rook je?

Het niet meer mogen roken op de campus betekent hoogstwaarschijnlijk een verandering in je dagelijkse routine. Bespreek eventuele knelpunten met je leidinggevende, studieadviseur of studentendecaan.

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een lijst met veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met de Servicedesk Facilities.

Doel rookvrije campus

Waarom mag ik niet meer roken op de campus?

De rookvrije campus komt voort uit een wetwijziging die onderwijsinstellingen verplicht hun terreinen rookvrij te maken. Uit onderzoek is gebleken dat hoe jonger iemand begint met roken, hoe groter de kans op verslaving is en hoe moeilijker het is om weer te stoppen met roken. Daarom geeft de overheid prioriteit aan het voorkómen dat jongeren gaan roken. Deze wettelijke maatregel is daarmee één van de stappen op weg naar een rookvrije generatie 2040.

Richtlijnen rookvrije campus

Vanaf wanneer is de campus rookvrij?

Per 1 juli 2020.

Wat valt er onder roken?

Onder roken wordt verstaan het gebruik van alle soorten tabaksproducten en ook aanverwante producten, zoals e-sigaretten (met of zonder nicotine).

Voor wie geldt het rookvrije gebied?

Het rookvrije gebied geldt voor iedereen die zich in dit rookvrije gebied bevindt: studenten, medewerkers, bezoekers en leveranciers.

Mag ik buiten de rookvrije campus roken?

Buiten de grenzen van de rookvrije campus mag worden gerookt, tenzij ook daar een rookverbod is ingesteld (bijvoorbeeld bij een nabijgelegen basisschool of bedrijf). We vragen je om het rookbeleid van anderen te respecteren en alleen te roken op een plaats buiten de rookvrije campus waar anderen daarvan zo min mogelijk last ondervinden. We verzoeken je om je sigarettenpeuken (uitgedoofd) mee terug te nemen om schade aan het milieu te voorkomen.

Mijn auto is privébezit, mag ik daarin roken?

Het is niet toegestaan om binnen de grenzen van de rookvrije campus te roken, ook niet in een auto.

Zijn WUR-locaties buiten Wageningen ook rookvrij?

Nee, WUR-locaties buiten Wageningen zijn uitgezonderd, omdat daar geen onderwijsactiviteiten- of faciliteiten worden aangeboden.

Mag ik op de campus roken buiten kantoortijden of in weekenden en vakanties?

Nee, de rookvrije zone geldt 24 uur per dag, 7 dagen per week, het gehele jaar door.

Informatie voor studenten

Ik ben van plan te stoppen met roken, waar kan ik hulp krijgen?

Er zijn verschillende opties als je hulp wilt bij stoppen met roken. Je kunt de mogelijkheden om te stoppen met je huisarts bespreken of gebruikmaken van een van de vele apps die specifiek gemaakt zijn om mensen te helpen en motiveren tijdens het stopproces.

Ook kun je persoonlijke coaching of groepstrainingen volgen bij een externe organisatie. De basisverzekering vergoedt jaarlijks één programma zonder dat het eigen risico daarvoor hoeft te worden aangesproken. Kijk voor alle opties op www.ikstopnu.nl  of www.rokeninfo.nl.

Ben je een niet-EU student? Zie onderstaande vraag.

Ik ben een niet-Europese student en mijn zorgverzekering vergoedt geen stopondersteuning, wat nu?

Bij niet-EU studenten kan het zo zijn dat de één-op-éen stopondersteuning (zoals deze wordt vergoed in de Nederlandse basisverzekering) niet wordt vergoed door de zorgverzekering. Studenten waarbij dit het geval is, kunnen op kosten van WUR gebruikmaken van het individuele coachingstraject van SmokeFree dat wordt aangeboden aan medewerkers. Neem hiervoor contact op met mailto:vital@wur.nl.

Waar kan ik terecht als ik problemen ondervind nu ik niet meer mag roken op de campus?

Wanneer je door het nieuwe rookbeleid problemen ondervindt die je studievoortgang belemmeren kun je je wenden tot de studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog, afhankelijk van de problematiek waarmee je te kampen hebt. Kijk ook bij Studentenbegeleiding op onze website.

NB: met overige vragen of suggesties over het nieuwe rookbeleid zelf kun je contact opnemen met de Servicedesk Facilities.

Handhaving

Wat is het gevolg als ik rook op de campus?

Als je rookt binnen het rookvrije gebied op de campus kun je daarop worden aangesproken door de handhaver of door een collega. Daarnaast kan WUR, net als bij overtreding van andere huisregels, maatregelen nemen bij overtreding. Daarnaast zal ook vanuit de NVWA handhaving door BOA’s plaatsvinden.

Ik zie mensen roken op de campus, hoe moet ik daarmee omgaan?

Je kunt rokers aanspreken en vriendelijk aangeven dat roken op Wageningen Campus vanaf 1 juli 2020 niet meer is toegestaan. Je kunt ook contact opnemen met de Servicedesk Facilities, of - als wordt gerookt in of direct voor een gebouw van WUR – met het Locatiemanagement van dat gebouw.

Vragen, suggesties en klachten

Waar kan ik terecht met vragen, suggesties en klachten?

Met vragen, klachten en suggesties kun je terecht bij de Servicedesk Facilities.