Expertise

Zeevogels

Zeevogels zoals de grote stern, zeekoet of alk maken een belangrijk onderdeel uit van de ecosystemen van de Noordzee en Waddenzee. Wageningen Marine Research monitort deze vogelpopulaties via scheepstelllingen, vliegtuigtellingen, zender- en cameraonderzoek. Ook in het Nederlands Caribisch gebied en in de poolcirkel zijn onze onderzoekers te vinden. We dragen hiermee bij aan inzicht in migratieroutes, foerageergedrag en instandhouding van bedreigde soorten.