Retail

Het verlies van voedsel in de retail sector is ongeveer 7% van de totale voedselverspilling in Nederland. Deel van de derving zit in een mismatch tussen inkoop en verkoop, waardoor producten onverkocht blijven liggen en niet meer verkoopbaar zijn. Door het inzetten van andere kanalen kijken onderzoekers van Wageningen UR met de ondernemers naar innovatieve toepassingen van deze onverkochte versproducten.

De Monitor Voedselverspilling geeft gedetailleerd en systematisch inzicht in de uitval en bestemming van reguliere stromen in de voedselketen. De THT-datum (tenminste houdbaar tot) is een aandachtpunt bij het verminderen van voedselverspilling. Wageningen UR heeft een brochure ontwikkelt om onduidelijkheden rondom het gebruik van de THT-datum te verminderen.