ing. HF (Hilfred) Huiting

ing. HF (Hilfred) Huiting

Onderzoeker gewasbescherming

Als plattelandsjongen kreeg ik al vroeg een belangstelling voor landbouw en techniek. Een opleiding in die richting lag daarmee voor de hand. Dit vertaalt zich vandaag de dag in mijn interesse in voedselproductie met aandacht voor duurzaamheid en innovatie. Altijd op zoek naar wat wél kan.

In mijn werk in het praktijkonderzoek ben ik steeds op zoek naar de verbinding tussen vernieuwing en praktische implementatie. Dankzij werk aan een breed scala aan insectenplagen heb ik de eerste 10 jaar veel ervaring opgedaan met proefmethodieken en is een liefde voor entomologie gegroeid. Gezien mijn brede belangstelling en de kansen die zich voordeden, heb ik langzamerhand een bredere gewasbeschermingsdeskundigheid opgebouwd. Die deskundigheid laat zich op dit moment het beste vangen in de volgende werkgebieden:

  • Mechanische onkruidbestrijding: in dit specialisme kan ik mijn belangstelling voor mechanisatie en duurzaam telen van gewassen goed combineren.
  • Toepassingstechniek: vele projecten op het gebied van zaadbehandeling hebben geleid tot een bredere expertise in toepassingstechniek en emissie van gewasbescherming.
  • Mensen betrekken: in projecten als Telen met Toekomst en PURE werd duidelijk dat het betrekken van stakeholders in het effectief verduurzamen van gewasbescherming cruciaal is om resultaat te boeken. Dit probeer ik daarom zoveel mogelijk handen en voeten te geven, binnen projecten maar zeker in de fase daarvoor.
  • Plaagbeheersing: het begrijpen en beheersen van insecten- en slakkenplagen is en blijft een belangrijke liefde. In mijn beleving helpt een goed begrip van de biologie van de plaag om tot gerichte en innovatieve beheersing te komen. Ook kennis van lokale omstandigheden – zowel klimaatfactoren als teelttechnische mogelijkheden en beperkingen – is cruciaal om tot oplossingen te komen die wérken.