dr. MJA (Marjolijn) Christianen

dr. MJA (Marjolijn) Christianen

Universitair Hoofd Docent Marine Ecology

Marjolijn Christianen is Associate Professor Marine Ecology en sinds 2018 verbonden aan de Aquatic Ecology and Water Quality Management Group van Wageningen Universiteit. Na haar Ph.D. (2013) over zeegras- en zeeschildpaddenecologie in Indonesië, werkte ze als onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Nijmegen aan voedselwebecologie, herstel van kustecosystemen en het zenderen van megafauna met veldwerk in het Caribisch gebied en de Noordzee en de Waddenzee. Ook werkte ze in 2017 als wetenschappelijk adviseur voor een Ecologisch adviesbureau (Bureau Waardenburg).

Als marien ecoloog is ze gefascineerd door feedbacks tussen kustorganismen die hun omgeving veranderen (bijv. zeegras, schelpenriffen, mangroven) en management (bijv. bescherming van charismatische megafauna, restoratie van vegetatie) in de context van klimaatverandering. Haar onderzoekslijn richt zich op de vraag hoe en waar we mariene kustecosystemen opnieuw kunnen verwilderen op een manier die de veerkracht vergroot in het licht van de wereldwijde veranderingen. Haar team gebruikt ecologische veldexperimenten, verzamelt gegevens over voedselwebben, biogeochemie, plantenfysiologie, ruimtelijke ecologie en dierlijk gedrag, en raakt steeds meer geïnteresseerd in de ontwikkeling van drone- en machine learning-technologie om te onderzoeken waar rewilding de veerkracht van ecosystemen kan vergroten. Het meeste van haar huidige werk concentreert zich rond een VENI-project en een NESSC-project. Met haar onderzoek wil ze wetenschappelijk verantwoorde input leveren om het verantwoord beheer van mariene kustecosystemen te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat onderzoeksresultaten ook worden toegepast, communiceert ze actief de wetenschap naar het bredere publiek via haar blog, media, onderwijs, kunst en intensieve samenwerkingen met natuurbeheerders en beleidsmakers. 

Voor huidige en afgeronde projecten zie link "contactpersoon voor" op deze pagina

Scopus (Research ID, coupled to Orcid) |  Google Scholar | LinkedIn | Blog