Faciliteit

Lasertechniek voor meten druppelgroottespectrum

Met behulp van lasertechniek kan het druppelgroottespectrum van spuitdoppen worden bepaald bij diverse instellingen van spuitdruk. Voor het verwerken van de verkregen data is het model IDEFICS ontwikkeld. De resultaten worden gebruikt voor het bepalen van de driftreductie van driftarme spuitdoppen.

Wettelijk zijn regels vastgelegd voor bespuitingen van veldgewassen. Onder andere de buitenste strook van een veld mag alleen bespoten worden met driftarme doppen. De status driftarm van een doptype hangt samen met de percentage kleine druppels in het druppelgroottespectrum.

Met behulp van de bij PRI aanwezige techniek PDPA (Phase Doppler Particle Analyzer), kan het druppelgroottespectrum gemeten worden. Data van het druppelgroottespectra wordt vervolgens verwerkt met IDEFICS. Rekening houdend met diverse factoren als weersinvloeden en veldomstandigheden berekent IDEFICS de depositie en drift. De modelmatig berekende drift wordt vergeleken met de referentiesituatie en de doppen worden ingedeeld in de klassen 50, 75, 90 of 95% driftreductie.

doppdpa1.jpg

PRI heeft de kennis over het meten van druppelgroottes met behulp van lasertechniek en is het model Idefics ontwikkeld om, aan de hand van de PDPA metingen, de drift te berekenen onder gemiddeld weersomstandigheden en veldcondities. Praktische ervaring en wetenschappelijke kennis zijn gebundeld in onderzoek naar driftreductie voor een duurzame gewasbescherming en zorg voor het milieu.