Project

Wereldwijde preventie van Streptococcus suis

Streptococcus suis is een bacterie die infecties, en daarmee over de hele wereld grote economische verliezen in de varkensindustrie, veroorzaakt. Infecties bij mensen zijn zeldzaam, maar komen de laatste jaren aanzienlijk vaker voor. De ziekte is een van de belangrijkste redenen voor antibioticagebruik in de varkenshouderij. Daarom helpt preventie van S. suis-infecties bij het voorkomen van de verspreiding van resistentie tegen antibiotica die ook in de gezondheidszorg bij mensen worden gebruikt.

Wageningen University & Research, Wageningen Bioveterinary Research en de leerstoelgroep Host-Microbe Interactomics zijn toonaangevend op dit gebied. Ze richten zich samen met een internationaal consortium op de volledige ziektedriehoek om te onderzoeken wat de noodzakelijke voorwaarden zijn voor het optreden van de ziekte.

Door deze internationale samenwerking komen we meer te weten over de ziekteverwekker- en omgevingsfactoren die tot infectie leiden, zodat we effectieve beheersingsstrategieën kunnen ontwikkelen.
Jerry Wells, Professor Host-Microbe Interactomics

Nieuwe vaccins

De huidige vaccins geven over het algemeen geen kruisbescherming. Door het DNA uit het genoom van een grote verzameling isolaten uit de hele wereld te sequencen, kunnen we vaccintargets selecteren die geconserveerd zijn in alle virulente stammen. Uiteindelijk komt er misschien een vaccin met een combinatie van antigenen, dat een brede kruisbescherming geeft tegen verschillende stammen van de ziekteverwekker.

Diagnostiek

We gebruiken informatie uit diagnostische methoden op basis van genoomsequencing van S. suis om te voorspellen welke biggen een groot risico lopen op infectie met S. suis. Zo kunnen beheersingsmaatregelen zoals vaccins en antibiotica specifieker worden toegepast bij de zeugen en biggen met het grootste risico, waardoor de verspreiding van antibioticaresistentie kan worden verminderd.

Microbioom

De gemeenschap van onschadelijke bacteriën die de mondholte, neusholte en darm koloniseren, staat bekend als het microbioom. Deze bacteriën kunnen concurreren met schadelijke micro-organismen en ze kunnen de aangeboren immuniteit stimuleren om het risico op infectie te verminderen. We zijn bezig met het grootschalig karakteriseren van het microbioom van de amandelen bij biggen die zijn gekoloniseerd door Streptococcus suis. Uiteindelijk kan het microbioom bij jonge biggen rond het moment waarop ze gespeend worden misschien worden versterkt om het risico van besmetting met Streptococcus suis te verminderen.

Organoïden als in-vitro-infectiemodel

Om beter te begrijpen hoe S. suis ziekte veroorzaakt bij mensen en varkens, gebruiken we modellen met organoïden. Organoïden worden gekweekt uit stamcellen in 3D-cultuur en bevatten grotendeels de verschillende celtypes die in een specifiek weefsel voorkomen. Ze vormen een van de meest veelbelovende ontwikkelingen in de levenswetenschappen. Het is een uitstekend systeem om meer te weten te komen over complexe verbanden tussen genotype en fenotype. Organoïden vormen een krachtig hulpmiddel om complexe fenotypes te bestuderen door deze op te splitsen in beter gedefinieerde moleculaire fenotypes. Ze kunnen worden gebruikt voor rendabele en grootschalige high-throughput-fenotypebepaling. Darmepitheelorganoïden vertonen de fysiologische functies van het weefsel waarvan ze zijn afgeleid. Daarmee leveren ze een geavanceerd model voor het onderzoek naar interacties tussen gastheer en ziekteverwekker. Organoïden kunnen jarenlang in 3D-cultuur worden vermeerderd en in bevroren toestand worden bewaard, waardoor ze een nuttig alternatief vormen voor proefdieronderzoek.