Publicaties

Natuurinclusief bouwen: samen aan de slag

Dijkshoorn, Marijke

Samenvatting

Natuurinclusief bouwen begint met het besef dat je groener wil bouwen en met collega’s en geïnteresseerden binnen en buiten je werkveld het gesprek hierover aangaat. Welke ambities zijn er? En waar begin je? Deze interactieve tool biedt handvatten voor dit gesprek. Hij laat het belang van natuurinclusief bouwen zien en wat er nodig is om een groene(re) stad te realiseren.
De tool onderscheidt vier niveaus van natuurinclusief bouwen:
1. Business as usual: het wettelijk minimum
2. Eerste stappen: vrij algemene, groene maatregelen die makkelijk kunnen worden toegepast
3. Verdieping: groene maatregelen die passen bij de omgeving
4. Volledig geïntegreerd: de bebouwing is onderdeel van de natuurlijke omgeving en andersom
Dankzij de verschillende onderdelen en voorbeelden in deze tool wordt goed zichtbaar hoe natuurinclusief bouwen vorm en betekenis krijgt. Dat maakt het makkelijker en effectiever om het gesprek met elkaar aan te gaan.