Ontwikkelen onderwijskundige competenties

Docenten zijn de spil van het succes van Wageningen University. Zij leveren prestaties te midden van vernieuwingen en sterk toenemende studentenaantallen. Wageningen University helpt hen met het verder ontwikkelen van onderwijskundige competenties via Teaching and Learning Centre.

De Keuzegids Universiteiten concludeert al 15 jaar dat Wageningen University het beste onderwijs van de Nederlandse Universiteiten heeft. Docenten zijn de spil van dit succes en worden geholpen via Teaching and Learning Centre.

Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)

Universiteiten hebben met elkaar een “Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)” afgesproken. De Raad van Bestuur van WUR heeft hiervoor een regeling vastgesteld. Dit geeft universitaire docenten tijd en ondersteuning om onderwijskwaliteiten verder te ontwikkelen. Het traject bestaat uit cursussen, praktijkopdrachten en (facultatief) intervisie en coaching. Het moet meestal in drie jaar na aanvang voltooid zijn.

Thesis Rings

Een Thesis Ring wordt georganiseerd door een leerstoelgroep en bestaat uit een groep van 7 á 10 studenten die hun geschreven teksten (zowel het voorstel als het verslag in wording) bespreken in wekelijkse bijeenkomsten.

Studenten leren kritisch te kijken naar andermans teksten. Peer review is een belangrijke vaardigheid in de wetenschappelijke wereld, die niet vaak aan bod komt in de afstudeertijd van studenten. In een Thesis Ring worden zowel de opzet van een onderzoek als wetenschappelijk schrijven besproken. Het geven van feedback vind plaats onder begeleiding van een staflid, om het proces en de kwaliteit van de feedback te waarborgen.

Teaching and Learning Centre kan advies geven als een leerstoelgroep een Thesis Ring wil beginnen. Teaching and Learning Centre kan een Blackboard klaarzetten om het proces te faciliteren. Meer informatie over Thesis Rings in het algemeen en het opzetten van een Blackboard daarvoor is te lezen op www.thesisrings.wur.nl.