Guidelines WUR in relation to Corona outbreak

Coronarichtlijnen en -updates

Laatste update: 24 september

Op deze pagina plaatsen we de laatste updates die relevant zijn voor een groot deel van onze studenten, medewerkers en partners.

Gedetailleerde berichtgeving komt via leidinggevenden of per mail. Wageningen University & Research volgt de maatregelen geadviseerd en gecommuniceerd door het kabinet, het RIVM en de GGD en volgt het reisbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Alle corona-berichten staan op de Overzichtspagina

De FAQ-lijst geeft antwoord op vele vragen

Onderstaande updates worden verwerkt in de FAQ

Bekijk je de pagina op je telefoon? Scroll naar beneden voor de maatregelen die tot nader orde bij WUR gelden.

Update 24 september 10.00

Er lijkt een nieuwe fase aan te komen in de manier waarop we met de gevolgen van de pandemie moeten omgaan. Het debat dat deze week in de Tweede Kamer werd gevoerd laat dat ook zien. Maatregelen blijven of worden strenger, om erger te voorkomen. Sprak premier Rutte vorige week nog over ‘tandje erbij’, nu wordt ook zichtbaar wat dat echt betekent: in delen van het land worden de maatregelen aangescherpt. Ook wij voelen deze urgentie. We monitoren de Wageningse situatie continu, en communiceren vanaf volgende week weer wekelijks via deze updates.

In deze update

 • Naleven protocol is sleutel voor continuïteit
 • Wat te doen bij corona-melding?
 • Meer flexibiliteit in inrichten onderwijs
 • Corona-checklist voor medewerkers: naar het werk of online

Zorgvuldig naleven van het protocol sleutel voor continuïteit

Voorop staat, dat we  alles in het werk stellen om te zorgen dat we waar mogelijk fysiek onderwijs kunnen geven en ook op locatie onderzoek kunnen blijven doen. De veiligheidsregio, de GGD, gemeente, studenten- en studieverenigingen, studentenhuisvesting en WUR hebben continu contact om een veilige werk-, leer- en leefomgeving te waarborgen. Met name studenten worden veelvuldig en met klem gewezen op de verantwoordelijkheid om zich te houden aan alle richtlijnen.

 • Geen grote feesten en voorkomen van groepsvorming in de privésfeer.
 • Bij klachten laten testen.
 • Bij klachten zijn ook huisgenoten niet welkom op verenigingen en bij colleges.

In studentensteden hebben de toenemende besmettingsgevallen geleid tot extra maatregelen die ook studenten raken, zoals het terugdringen van groepsgrootte en aangepaste sluitingstijden voor horeca. De gemeente Wageningen heeft de horeca gevraagd geen activiteiten voor grote groepen jongeren/studenten te faciliteren. Ook is extra ingezet op handhaving in parken en andere openbare plekken. WUR heeft richtlijnen opgesteld voor activiteiten van studieverenigingen en andere studentorganisaties. Gemeente en WUR sluiten ook aan bij landelijke campagne voor studentenhuizen en jongeren. Het protocol van maatregelen en richtlijnen blijft zonder uitzondering gelden voor iedere WUR-student en medewerker.

Hoe omgaan met meldingen van coronabesmetting

Een veel gestelde vraag is: wat kan ik of wat moet ik doen als leidinggevende, wanneer een medewerker zich ziek meldt en in quarantaine gaat, en als docent wanneer een student dit meldt. Een leidinggevende mag zijn organisatieonderdeel informeren over een besmetting. Dit om eventuele onrust of onduidelijkheid te voorkomen. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het melden van een positieve COVID-19 test door een medewerker altijd vrijwillig en mag de formulering en inhoud van het bericht aan de afdeling niet terug te leiden zijn naar een individueel persoon. Leidinggevenden ontvangen hierover meer informatie via HR.

Docenten die in periode 1 lesgeven hebben inmiddels een FAQ per mail ontvangen over hoe om te gaan met een melding van een student besmet met het COVID-19 virus.

Meer flexibiliteit in inrichten van onderwijs

We merken dat met name docenten een toenemende werkdruk ervaren door de vele aanpassingen en extra belasting in het verzorgen van onderwijs. Soms komt daar ook onzekerheid over besmettingsgevaar bij het verzorgen van fysiek onderwijs bij. Op basis van de ervaringen in periode 1 wil Education & Student Affairs docenten grotere vrijheid geven in het inrichten van hun onderwijs. Education & Student Affairs heeft daarom een aantal guidelines opgesteld, en bespreekt die in hooglerarenoverleggen van de sciences groups om verdere input en reacties te krijgen. Zodra de guidelines definitief zijn worden ze verspreid: we verwachten dat volgende week te kunnen doen.

Infographics voor studenten en medewerkers: 'Als je naar een WUR locatie komt'

Thuiswerken en online onderwijs blijft de norm. Wel is het zo, dat wanneer we het maximum aantal toegestane personen in ruimtes aanhouden dat studeren, practica volgen en werkzaamheden op kantoor of op een WUR locatie mogelijk is. Maar wanneer kun je naar een WUR locatie komen, en wat moet je doen wanneer je corona-gerelateerde klachten ondervindt? Dit wordt inzichtelijk in deze infographics voor medewerkers en studenten. Check het, voordat je naar een WUR locatie of de campus komt.

Wekelijkse updates

De komende periode blijven we vanuit de Taskforce Onderwijs en het Corona Team de situatie nauw monitoren. De corona update verschijnt daarom tot nader order wekelijks.

Update 20 augustus 12.00

Huidige situatie

Tijdens de persconferentie van 18 augustus benadrukte minister president Mark Rutte nogmaals met klem: het coronavirus is niet weg. Hadden we begin van het voorjaar nog de hoop dat we na de zomer stap voor stap weer vooruit konden gaan, het huidige beeld geeft daar geen aanleiding voor. Thuiswerken blijft daarom de norm, de huidige richtlijnen daarvoor blijven gelden.

Met de start van het nieuwe academisch jaar op 31 augustus a.s. zien we wel méér studenten op de campus, voorzieningen die deels weer open zijn, en meer reisbewegingen. Gedurende de zomer zijn er verdere voorbereidingen getroffen om dat op een verantwoorde manier mogelijk te maken.

De noodzaak bestaat nog steeds om ons aan de maatregelen te houden die de verspreiding van het virus tegengaan. Juist in deze fase letten we daarom op elkaar. We spreken elkaar aan en blijven alert. We blijven thuis als wij (of één van onze huisgenoten) ziekteverschijnselen hebben, houden afstand, vermijden drukte en wassen onze handen.

In deze update:

 • Aantal inschrijvingen nieuwe internationale studenten
 • Blended onderwijs en do’s en dont’s in onderwijsgebouwen
 • Buddysysteem voor studenten in quarantaine
 • Bijeenkomsten op WUR-locaties
 • Dienstreizen voor medewerkers
 • Terugkomst uit (corona) oranje/rood gebied na vakantie
 • Teststraat op de campus

Aantal inschrijvingen internationale studenten

Voor het academisch jaar 2020/2021 zien we veel minder terugloop van nieuwe (ook internationale) BSc en MSc studenten dan oorspronkelijk gedacht. Het aantal PhD’ers blijft stabiel. De coronacrisis heeft hierop minder impact dan verwacht.

Blended onderwijs en do's en dont's in onderwijsgebouwen

Om studenten meer inzicht te geven in de afwegingen die WUR maakt bij bijvoorbeeld het blended onderwijs, roostering en do’s en dont’s in onderwijsgebouwen zijn video’s gemaakt die hier uitleg over geven. De video’s zijn een aanvulling op de algemene corona updates.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Bekijk de Serie: WURking on academic year 2020-2021

Bekijk de video's

Buddysysteem voor studenten in quarantaine

Studenten die uit een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken geselecteerd gebied komen of daar voor studie of vakantie zijn geweest, moeten verplicht tien dagen in quarantaine. Het SSC en Erasmus Student Network (ESN) Wageningen helpen nieuwe internationale studenten door ze aan een buddy te koppelen. Deze buddy, vaak een student die in de buurt woont, helpt dan met het doen van boodschappen en draagt bij aan het welkom voelen in het nieuwe land. Daarnaast zorgt SSC voor een welkomstpakket met biologische boodschappen voor deze studenten. Voor alle andere studenten geldt dat zij zelf hun quarantaine moeten regelen. Wanneer je daarbij hulp nodig hebt, kun je contact opnemen met SSC via ssc@wur.nl.

Bijeenkomsten en evenementen op WUR-locaties

Bijeenkomsten in de gebouwen op de campus en de buitenlocaties zijn beperkt toegestaan. Hiervoor geldt de eerdere richtlijn: in acht nemen van de maximale capaciteit, en met toestemming van leidinggevende. Onder diezelfde richtlijnen zijn bijeenkomsten van WUR gelieerde organisaties buiten reguliere werktijden nu ook mogelijk, op voorwaarde dat de bijeenkomst inhoudelijk van aard is en men zich kan houden aan de anderhalve meter maatregel. Ook moeten alle deelnemers door de organisator geregistreerd worden.

De ruimtes in de gebouwen op de campus zijn in eerste instantie bedoeld voor onderwijs en onderzoek. Borrels of informele activiteiten zijn niet toegestaan. Samenkomen op andere plekken buiten de campus mag, alleen wanneer dat volgens de geldende landelijke maatregelen kan en op basis van een gedegen afweging van de noodzaak, in overleg met de leidinggevende.

Bijeenkomsten buiten op de campus moeten van te voren worden aangevraagd via Servicedesk Facilities. Per aanvraag wordt bekeken of deze kan plaatsvinden. Toestemming is nodig om veiligheid en het aantal mensen op de campus te kunnen monitoren. We houden ons aan de landelijke regels voor wat betreft maximale omvang, aanmelding en voorafgaande registratie van deelnemers. Altijd dient de anderhalve meter-regel in acht genomen te worden.

Dienstreizen voor medewerkers

Voor dienstreizen door medewerkers blijven de bestaande beperkingen van kracht. Dat betekent dat reizen naar oranje/rode gebieden niet mogelijk is. Reizen binnen Nederland is wel mogelijk. Nadrukkelijk wordt gevraagd de afweging te maken of de dienstreis nu noodzakelijk is. Dat geldt ook voor reizen van korte duur naar gele gebieden binnen Europa.

Terugkomst uit (corona) oranje/rood gebied

De richtlijn van het RIVM schrijft voor dat je na terugkomst van een (vakantie)reis naar  rode of oranje landen, tien dagen in quarantaine gaat. Dit geldt ook als je vakantieland van kleur verandert tijdens je verblijf. Die quarantaine consequentie van een privéreis is voor eigen rekening en risico. De actuele reisadviezen zijn te vinden op de website nederlandwereldwijd.nl.

Teststraat op de campus

Op verzoek van de GGD wordt binnenkort een corona-teststraat ingericht op de parkeerplaats van Sportcentrum de Bongerd. WUR stelt deze locatie graag beschikbaar aan gemeente en GGD, zodat er aanvullende testcapaciteit voor de regio geboden kan worden. Wil je zelf een test laten afnemen, bel dan met het landelijke nummer 0800-1202 of via www.coronatest.nl.

'Staying apart, keeps us together'

Deze slogan is vanaf het najaar op de bekers bij de koffieautomaten te vinden. Het volgen van de richtlijnen, en onze verantwoordelijkheid daarin nemen is dé manier waarop we kunnen zorgen dat we als WUR ook de komende periode ons onderwijs en onderzoek de volle aandacht kunnen blijven geven.

We volgen de actuele ontwikkelingen op de voet. Zodra die gevolgen hebben voor de huidige richtlijnen, verschijnt er een nieuwe update. Houd daarom deze updates op WUR.nl in de gaten.

Archief Coronarichtlijnen en -updates