Nieuws

Bart Koelmans volgt Marten Scheffer op als leerstoelhouder

Gepubliceerd op
22 februari 2019

Bart Koelmans is Marten Scheffer opgevolgd als hoogleraar Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer aan Wageningen University & Research. De officiële ingangsdatum was 1 november 2018. Marten Scheffer ontving vorig jaar van de universiteit de eretitel distinguished professor. Hij blijft aan de leerstoelgroep verbonden.

Bart Koelmans was reeds actief bij de groep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer en bij Wageningen Marine Research als persoonlijk hoogleraar Water- en sedimentkwaliteit.

Bart Koelmans

Prof.dr. A.A. (Bart) Koelmans (1962) studeerde scheikunde, ecotoxicologie en milieugeochemie aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in Wageningen in 1994. Hij heeft sinds 1992 zo’n 170 publicaties in peer-reviewed journals op zijn naam staan en behoort tot de top tien van meest geciteerde Wageningse onderzoekers. Een groot aantal van zijn publicaties waarvan hij (mede) auteur was, vaak als promotor van een PhD-kandidaat, ontvingen een prijs van vakbladredacties, of vakvereniging. Bart Koelmans is een veel gevraagd spreker op conferenties en symposia.

In zijn onderzoek aan Wageningen University & Research richtte hij zich tot nu toe op de water- en sedimentkwaliteit, met name op de implicaties van plastic deeltjes in het zoet- en zoutwatermilieu, zowel op micro- als duizend maal fijnere nanoniveau.

Bart Koelmans verwierf de middelen voor tientallen onderzoekprojecten, die een breed scala toepassing vinden. Recente honoreringen van projecten behelzen meetmethoden, gedrag en effecten van nano- en microplastics, het technische ontwerp voor een risico-analyse van microplastics in Nederland, het achterhalen van de fundamentele processen die effecten van plastic op aquatische organismen verklaren,  de contaminatie van plastic deeltjes in mariene voedselwebben, het schoonmaken van sedimenten in kanalen of het duurzaam beheer van tropische meren, zoals het Tana-meer in Afrika.

In het onderzoek van de leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer zal prof. Koelmans zich toeleggen op onderzoek naar de implicaties van plastic afval in het milieu en in onze samenleving, en op het daarmee onderbouwen van oplossingen. Daarnaast zal hij zich toeleggen op het faciliteren en verbinden van de huidige sterke thema’s in de leerstoelgroep, zoals de (tropische) mariene ecologie en waterkwaliteit, de theorie van complexe systemen, limnologie, en het gedrag en de gezamenlijke, complexe aquatisch ecologische effecten van chemische stoffen en andere stressoren tegen de achtergrond van klimaatverandering.