Nieuws

Louise Fresco benoemd tot voorzitter evaluatiecommissie FP7

Gepubliceerd op
7 november 2014

De Europese Commissie heeft Louise Fresco benoemd tot voorzitter van de commissie die het 7e Kaderprogramma (FP7) van de Europese Unie gaat evalueren. De werkzaamheden voor deze High Level Expert Group starten in november. Eind 2015 moet de evaluatie afgerond zijn.

De Expert Group zal bestaan uit vooraanstaande experts in de wetenschap en technologie waarop het FP7 programma betrekking had, aangevuld met experts op het gebied van programma evaluatie en programma management. Naast het voorzitten van de Expert Group zal Louise Fresco ook de werkwijze van de groep vaststellen, en verantwoordelijk zijn voor de rapportage richting de European Competitive Council.

In de evaluatie zal gekeken worden in hoeverre FP7 heeft bijgedragen aan de overkoepelende doelstelling om van Europa de wereldleider te maken op het gebied van onderzoek en innovatie. Daarnaast zal gekeken worden naar de bredere (economische en sociale) impact van FP7, met name de bijdrage aan het aanpakken van de zogenaamde ‘Societal Challenges’. Ook programmamanagement en de invloed op de Europese en nationale beleidsvorming zullen in de evaluatie worden meegenomen. Aan het eind van de rit zal er een evaluatierapport liggen waaruit de Europese Commissie lering kan trekken voor toekomstige kaderprogramma’s en instrumenten.

Sinds 1984 heeft de EU zeven Kaderprogramma’s geïnitieerd om wetenschappelijk en technologisch onderzoek te financieren. Het 7eKaderprogramma startte in 2007. Het jaarlijkse budget groeide tot 2013 van vijf naar ruim elf miljard euro per jaar. In totaal heeft de EU in het 7e Kaderprogramma’s bijna 56 miljard euro geïnvesteerd in wetenschap en technologie van de lidstaten. In 2014 is het nieuwe Kaderprogramma, Horizon 2020, van start gegaan.