Nieuws

Nieuwe onderzoeksfaciliteiten van Shared Research Facilities

Gepubliceerd op
28 oktober 2020

Onderzoeksgroepen van Wageningen University & Research (WUR) maar ook onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven kunnen onder de paraplu van het onderdeel Shared Research Facilities (SRF) gebruik maken van hightechfaciliteiten. De Provincie Gelderland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zien graag dat zoveel mogelijk partijen deze onderzoeksapparatuur ten volle benutten en stellen daarom subsidie beschikbaar om het delen van dit soort state-of-the art onderzoeksfaciliteiten te stimuleren.

Dit sluit aan bij de ambitie om geavanceerde apparatuur en faciliteiten beschikbaar te maken voor gedeeld gebruik in het Foodvalley innovatie-ecosysteem. Shared Research Facilities werkt hiertoe nauw samen met Foodvalley Facilities (Foodvalley NL) binnen het programma Foodvalley 2030.

Bijkomend voordeel is dat de faciliteiten op deze manier door specialisten worden ondersteund. Naast het financiële gewin gaat daarmee ook de expertise naar een hoger niveau. En waar MKB-bedrijven doorgaans geen toegang hebben tot geavanceerde faciliteiten, hebben zij dankzij SRF die toegang wel.

De voorzieningen zijn ondergebracht op Wageningen Campus maar ook daarbuiten bij groepen of organisaties die als belangrijke gebruiker de expertise hebben om de apparatuur te gebruiken en te onderhouden.

State-of-the-art-MRI faciliteit in Ziekenhuis Gelderse Vallei

Recent zijn twee nieuwe onderzoeksfaciliteiten in gebruik genomen. Met het ‘intakelen’ van een nieuw MRI-apparaat vorige week is een belangrijke stap gezet in de realisatie van een state-of-the-art MRI-faciliteit in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Daarmee wordt een unieke faciliteit voor vernieuwend voedingsonderzoek en kwalitatief hoogstaande diagnostiek gerealiseerd.

'Intakelen' van het MRI-apparaat
'Intakelen' van het MRI-apparaat

Naar verwachting is de faciliteit vanaf december beschikbaar voor onderzoek door kennisinstellingen en bedrijven en staat ook open voor gebruik door onderzoekers van andere ziekenhuizen en universiteiten of van bedrijven.

De MRI brengt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek naar de effecten van voedsel op de hersenen, lichaamssamenstelling en vertering (van belang bij bijvoorbeeld obesitas) maar ook zal de MRI worden ingezet bij onderzoek naar reuk- en smaakstoornissen, prostaatonderzoek en bij onderzoek naar (top)sportblessures.

Optimale ondersteuning DNA innovatie

Ten behoeve van DNA-innovatie is een Pacific Biosciences Sequel II-platform toegevoegd aan de zogenaamde Next Generation Sequencing-faciliteiten. De investering in de PacBio Sequel II is een samenwerkingsverband van Wageningen Plant Research-Bioscience, KeyGene N.V. en BaseClear B.V. De machine staat in het lab van Bioscience WUR. Het nieuwe platform vergroot de mogelijkheden om partners optimaal te ondersteunen bij het beantwoorden van complexe onderzoeksvragen over gewasinnovatie. Daardoor kan landbouwkundig onderzoek doorstromen naar een nieuwe fase.

Dick Roelofs van KeyGene enthousiast over de samenwerking met WUR. "Dankzij onze gezamenlijke inspanning kunnen we onze klanten voorzien van de momenteel beschikbare long-read sequencing-technologie die het beste aansluit bij hun onderzoeksbehoeften."

In het delen van faciliteiten zijn veel mogelijkheden. Gebruik de zoekmachine om de faciliteiten te vinden die u nodig heeft.