Nieuws

Outstanding Alumnus Award 2019 voor onderzoeker sneeuwluipaard

Gepubliceerd op
3 september 2019

Dr. Charudutt Mishra heeft de Outstanding Alumnus Award 2019 ontvangen voor zijn opmerkelijke bijdrage aan de wetenschap door middel van transdisciplinair onderzoek naar het behoud van gemeenschappen, met speciale aandacht voor het Aziatische sneeuwluipaard. De prijs, geïnitieerd door het University Fund Wageningen (UFW), werd op maandag 2 september uitgereikt aan Dr. Mishra bij de opening van het academisch jaar van Wageningen University & Research. Naast een juryrapport en een certificaat ontving de prijswinnaar ook het beeldje 'Freedom'.

Dr. Charudutt Mishra ofwel Charu, zoals hij bekend is, is als Science and Conservation Director van het Snow Leopard Trust (SLT) verantwoordelijk voor het begeleiden van het internationale onderzoek en de conservatieprogramma‘s van deze organisatie. Gevestigd in Seattle is SLT de grootste en oudste organisatie gewijd aan het behoud van ecosystemen en de natuur in de hoge bergen van Zuid- en Centraal Azië, met de bedreigde sneeuwluipaard als vlaggenschip.

Dr. Mishra
Dr. Mishra

Dr. Mishra promoveerde in 2001 aan Wageningen University & Research op het gebied van de ecologie en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Sindsdien publiceerde hij meer dan 90 peer-reviewed onderzoeksartikelen, boekhoofdstukken en technische rapporten. Zijn boek richt zich op de principes en de praktijk van community-based conservation, en is aangepast in een trainingsprogramma voor praktijkmensen. In zijn werk combineert Dr. Mishra verschillende wetenschappelijke vakgebieden. Hij is actief in vele landen in Centraal-Azië en overbrugt met gemak sociale, culturele en religieuze verschillen. Dr. Charudutt Mishra werd genomineerd door Hoogleraar Resource Ecology aan Wageningen University & Research, prof. Herbert Prins.

Zijn werk bestond onder andere uit het opzetten van community-based programma‘s voor natuurbehoud en conflictoplossing, het uitvoeren van onderzoek en verkenning, het geven van onderwijs en begeleiding aan promovendi en masterstudenten, het samenwerken met overheden om natuurreservaten op te zetten, het formuleren van instandhoudingsbeleid en het stimuleren van internationale samenwerking voor natuurbehoud. Hij is nauw betrokken geweest bij het initiëren en uitvoeren van een intergouvernementele alliantie op hoog niveau voor het behoud van de sneeuwluipaard onder leiding van de president van Kirgizië, waarbij alle twaalf sneeuwluipaardlanden betrokken waren.

Juryrapport

"Dr. Mishra heeft zijn academische carrière gewijd aan het uitbreiden van de instandhoudingswetenschap voor maatschappelijk welzijn, behoud op de grond, en beleid", stelt de jury van het University Fund Wageningen in haar rapport. "Onbelemmerd door moeilijke omstandigheden, enthousiast en met diepe overtuiging is Dr. Mishra in staat met mensen van verschillende nationaliteiten, religie of cultuur aan natuurbehoud te laten samenwerken. Hij beweegt zich moeiteloos rond op zowel het niveau van de lokale dorpen als dat van gouverneurs of zelfs staatshoofden, en wel met twee doelen: duurzaam behoud van bedreigde soorten en economische verbetering van de marginale agro-pastorale bevolking van de hoge bergen van Zuid- en Centraal-Azië.

Dr. Mishra is uitgegroeid tot een autoriteit op het gebied van gemeenschapsbehoud in Centraal-Azië en heeft zijn inzichten in een ingewikkeld politiek klimaat in praktijk kunnen omzetten. Daarom heeft het University Fund Wageningen besloten om de “Outstanding Alumnus Award” aan Dr. Mishra uit te reiken."

Om de drie jaar wordt de Outstanding Alumnus Award uitgereikt aan een alumnus of alumna van Wageningen University & Research die een rolmodel aan het hoogtepunt van zijn of haar loopbaan is en een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het domein ‘For quality of Life’. De Outstanding Alumnus Award werd voor het eerst uitgereikt in 2005.

Jury

  • Jan Karel Mak, Voorzitter University Fund Wageningen, CEO Deerns Group
  • Prof. Wouter Hendriks, Decaan Onderzoek en Hoogleraar aan het Departement Dierwetenschappen van Wageningen University & Research
  • Niels Louwaars, winnaar Outstanding Alumnus Award 2016, Algemeen Directeur Plantum NL