News

Project 'Werkzame elementen in interventies voor de integrale aanpak van overgewicht bij kwetsbare groepen' gestart

Published on
August 13, 2019

Overgewicht en obesitas zijn belangrijke volksgezondheidsproblemen, bijna de helft van de volwassenen heeft overgewicht. Kwetsbare groepen, mensen met een lage sociaal economische status, een migratie-achtergrond of een beperking, hebben vaker overgewicht en andere problemen. Om een gezonde leefstijl te bevorderen is een integrale aanpak nodig, maar kennis ontbreekt hoe dit het beste kan.

De onderzoeksvragen zijn:

1. Welke interventies voor de integrale aanpak van overgewicht worden ingezet voor kwetsbare groepen?

2. Wat zijn de werkzame elementen in deze interventies?

3. Wat is van deze werkzame elementen bekend over de context, impact, kosten en baten?

Methoden van onderzoek zijn literatuuronderzoek, interviews en een expertmeeting.

Partners, WUR, UvA, HAN, TU Delft, Radboudumc, Formupgrade, Gemeente Arnhem en Sportbedrijf, Centrum voor Bewegen, NL Actief, VSG, GGD’en, RIVM/CGL, Mulier Instituut, KCS en VSG voeren samen het onderzoek uit en verspreiden resultaten.

Projectcoordinator
Annemarie Wagemakers

Researcher
Caro-Lynn Verbaan

Researcher
Mulier Instituut

Erik Beune
AmsterdamUMC

Hester Moerbeek
Consumption & Healthy Lifestyles (CHL)

Project code: 50-55510-98-001
Status: In progress
Start project: 1 July 2019
End project: 4 November 2019

ZonMw (The Netherlands Organisation for Health Research and Development)

Partners:

Health and Society (HSO, WUR). Other partners a.o: AmsterdamUMC, Mulier Instituut, Consumption & Healthy Lifestyles (CHL, WUR), RIVM, KCS, Gemeente Arnhem, NLActief, Formupgrade, Centrum voor Bewegen, GGD Arnhem, GGD IJsselland, Noaber Foundation, Radboudumc/AMPHI, TU Delft, Vereniging Sport en Gemeenten, Human Nutrition (WUR), Zelfzorgondersteund.