Smart Farming in Europe

Nieuws

Slimme Landbouw in Europa

Gepubliceerd op
31 januari 2020

Slimme landbouw wordt door velen gezien als een vereiste voor de huidige en toekomstige uitdagingen in de landbouw. Terwijl deze mensen vooral kansen zien, zien anderen weer uitdagingen. Deze onderwerpen werden besproken door een breed scala aan organisaties tijdens een evenement op hoog niveau in het Europarlement. De bijeenkomsten waren georganiseerd door het “Internet of Food and Fram 2020” en “SmartAgriHubs”, twee grote Europese programma’s op het gebied van digitalisatie, die beiden worden getrokken door Wageningen University & Research.

Digitalisatie

De eerste bijeenkomst was voornamelijk gericht op het vraagstuk digitalisatie. Dit biedt enorm veel mogelijkheden, waaronder kansen om bij te dragen aan de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Global Sustainable Development Goals - SDG’s). Casussen uit onderzoeksprojecten tonen aan dat de KPI’s die gekoppeld zijn aan deze SDG’s echte voordelen opleveren. Ondanks deze voordelen, blijven sommigen de nadruk leggen op de uitdagingen, zoals het gebrek aan digitale vaardigheden en goede infrastructuur. Meerdere deelnemers benadrukten het belang van consumentenvertrouwen, de noodzaak voor onderwijs en het streven consumenten, voedsel en boeren met elkaar in verbinding te brengen. Een belangrijk onderwerp waarmee rekening gehouden dient te worden is het gebruik van een Food System Approach (voedsel system aanpak), waarmee geborgd wordt dat landbouw en boeren onderdeel vormen van een groter systeem.

Databeheer is een belangrijk onderdeel van slimme landbouw dat op de juiste wijze aangepakt moet worden. Digitalisatie is een essentieel onderdeel van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (Common Agricultural Policy – CAP), en in het bijzonder van de Farm to Fork strategie en de Green Deal. Verschillende industriele vertegenwoordigers opperden artificiele intelligentie (Artificial Intelligence – AI) als de volgende grote golf in de digitalisatie van de landbouw.

Burgers

Hoe kunnen Europese burgers profiteren van slimme landbouw? Slimme landbouw is een belangrijk thema in de negen doelstellingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Samen met andere programma’s zoals het Digital Europe Programme, Connecting Europe Facility en Horizon Europe, kan dit bijdragen aan de Green Deal. Jannes Maes van de jonge boeren vereniging CEJA benadrukte dat slimme landbouw vooral veel kansen biedt, en onderstreepte de noodzaak om boeren te betrekken in onderzoek, en innovaties beschikbaar te maken voor de landbouwsector. Boeren zijn immers van essentieel belang bij het invoeren van innovaties. Het beschikbaar maken van innovaties is niet alleen een kwestie van betaalbaarheid, maar ook van vertrouwen. Internet Food and Farm 2020 projectleider George Beers, trad als laatste spreker op. Beers vroeg vooral aandacht voor de verbinding met andere sectoren buiten het agrarische domein.