Persbericht

Strategisch plan: Wageningen versterkt internationale kracht van Nederland

Gepubliceerd op
4 juni 2015

Meer in gesprek met de samenleving, multidisciplinair werken, kruisbestuiving tussen fundamenteel en toegepast onderzoek en daarnaast tussen de universiteit en onderzoekinstituten, en onderwijs dat past bij levenslang leren. Het zijn enkele van de kernpunten uit het nieuwe strategisch plan van Wageningen UR.

Met het Strategisch Plan 2015-2018 wil Wageningen UR een katalyserende rol spelen bij mondiale en maatschappelijke vraagstukken als voldoende en veilig voedsel, klimaatverandering, ontwikkeling van een circulaire economie, beschermen en benutten van biodiversiteit, en vermindering van armoede. Tegelijkertijd zal Wageningen UR ook haar rol als partner nadrukkelijker inzetten voor de versterking van de Europese en internationale rol van Nederland op deze terreinen.

Klik op het plaatje om de interactieve pdf Strategische Plan 2015 - 2018 te openen. Deze pdf is een visuele samenvatting van het Strategisch plan.
Klik op het plaatje om de interactieve pdf Strategische Plan 2015 - 2018 te openen. Deze pdf is een visuele samenvatting van het Strategisch plan.

Onderzoek

Wageningen UR gaat in vijf onderzoeksvelden investeren: gezondheid voor mens, dier en plant (A Global One Health); duurzamer en efficiënter systemen voor productie en consumptie (Resource Use Efficiency); onderzoek naar veerkracht van ecosystemen en economische en sociale systemen (Resilience); oplossingen voor kwaliteit van leven in metropolen (Metropolitan Solutions); en het ontwikkelen van nieuwe biologische systemen (Synthetic Biology). Deze thema’s hebben internationale reikwijdte. Ook is in deze thema’s de combinatie van fundamentele en toegepaste kennis onmisbaar en komt de Wageningse, geïntegreerde benadering van bèta- en gamma-onderzoek goed tot zijn recht. 

Onderwijs

Het onderwijsaanbod gaat meer aansluiten op levenslang leren en krijgt meer samenhang. Naast onderwijs op Wageningen Campus wordt er de komende jaren meer onderwijs online aangeboden, van losse onderwijselementen tot complete masteropleidingen. Ook worden zogeheten double en joint degrees ontwikkeld met Nederlandse en internationale universiteiten. Zo blijven ook bij groeiende studentenaantallen de kleinschaligheid en kwaliteit overeind, waar Wageningen University bekend om staat. Verder worden de mogelijkheden van een MBA for Food Chains, Engelstalige bacheloropleidingen en een eerstegraads lerarenopleiding onderzocht.

Waardecreatie en innovatie

Om de wetenschap en de samenleving beter met elkaar te verbinden, gaat Wageningen UR de ‘Wageningen Dialogues’ opzetten. Dit zijn online en real-life gelegenheden om het gesprek met elkaar aan te gaan over belangrijke maatschappelijke onderwerpen en ontwikkelingen. Om de economische waardecreatie en innovatie te bevorderen maakt Wageningen UR kennis, apparatuur en onderzoeksfaciliteiten makkelijker toegankelijk voor het MKB en voor R&D-afdelingen van bedrijven en andere kennisintensieve organisaties in binnen- en buitenland. Verder investeert Wageningen UR in samenwerking met partners van lokaal tot mondiaal niveau.

Organisatie

Om een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke problemen in de wereld, steekt Wageningen UR de komende jaren meer energie in synergie en flexibiliteit van de organisatie. Een cultuur van samenwerken, kennisdelen, ondernemerschap en klantgerichtheid moet nog vanzelfsprekender worden. Ook wil Wageningen UR een maatschappelijk verantwoorde en efficiënte organisatie zijn en een organisatie waarin talent uit de hele wereld tot ontwikkeling komt. Het streven is dat Wageningen UR in 2030 evenveel energie opwekt als ze zelf verbruikt en daarmee energieneutraal is.

Het Strategisch Plan 2015-2018 is samengevat in een klikbare infographic.