Nieuws

We eten opnieuw meer vlees

article_published_on_label
22 oktober 2020

De hoeveelheid vlees en vleeswaren die we in Nederland consumeren is in 2019 opnieuw gestegen. In 2018 werd ook al een stijging in de vleesconsumptie geconstateerd. Het is voor het eerst sinds de jaren 2005-2009 dat er sprake is van een meerjarige stijging.

Het totale verbruik van vlees en vleeswaren (op basis van karkasgewicht) per hoofd van de bevolking in Nederland is in 2019 77,8 kg. We zitten daarmee ruim een halve kilo boven het verbruik in 2018. Deze stijging tussen 2018 en 2019 is gelijk aan de toename tussen de voorgaande jaren 2017-2018. De stijging zit hem voor het grootste deel in het eten van pluimveevlees en een klein deel van varkensvlees.

Klik op de afbeelding voor een vergroting
Klik op de afbeelding voor een vergroting

Wat eten we het meest?

De geconsumeerde hoeveelheid vlees per persoon per jaar ligt rond de 39 kilo. De helft van het karkasgewicht wordt als vuistregel gehanteerd voor het consumptieniveau. We eten het meest varkensvlees met zo'n 18,5 kilo per jaar. Kippenvlees is een goede tweede met 11,5 kilo. Rund was goed voor 8 kilo per jaar. Andere vleessoorten zoals kalfs-, geiten-, schapen- en paardenvlees zijn minder populair: samen zijn ze goed voor ruim 1 kilo per persoon per jaar.

Aanbevolen vleesconsumptie

Voedingsaanbevelingen vertellen een heel ander verhaal. Die lopen niet gelijk met onze werkelijke consumptie. De Schijf van Vijf adviseert iedereen die vlees wil eten niet meer dan een pond vlees en vleeswaren per week op tafel te zetten. De hoeveelheid rood vlees (dit komt van het rund, het varken, de geit en het schaap) heeft hierin een aandeel van niet meer dan 300 gram. Deze aanbevolen hoeveelheid vlees en vleeswaren komt neer op zo'n 70 gram vlees per dag, wat neerkomt op een kleine 26 kilo per jaar.

graphic_vleesconsumptie_EatLancet.png
graphic_vleesconsumptie_SchijfVanVijf.png

Ligt deze hoeveelheid al aanzienlijk onder het huidige niveau van vleesconsumptie in Nederland, de gezaghebbende EAT Lancet Commissie komt met een nog veel strengere aanbeveling. In deze aanbeveling gaat het om nog eens 10 kilo minder consumptie dan in de Schijf van Vijf. Zo'n 43 gram vlees per dag is het devies. De hoeveelheid rood vlees krijgt hier nog striktere grenzen opgelegd dan bij de Schijf van Vijf. Rond de 5 kilo van de jaarlijkse aanbevolen 15,5 kilo's aanbevolen kilo's blijft over voor rund-, varkens- of lamsvlees.

Horeca en toerisme tellen mee

Uit eten gaan en de consumptie van vlees door buitenlandse toeristen in Nederland tellen mee in de cijfers. Juist in de horeca wordt vaak voor vlees gekozen. Recent wetenschappelijk onderzoek bevestigt dit. Flexitariërs bijvoorbeeld, die thuis regelmatig kiezen voor een groentenburger, kiezen wél vaak voor vlees wanneer ze uit eten gaan. Dit blijkt uit onderzoek onder 420 Duitse respondenten.

Om een idee te krijgen van de bijdrage aan de vleesconsumptie in Nederland door buitenlandse toeristen, kan een rekenvoorbeeld helpen. In Nederland overnachtten in 2019 ruim 51 miljoen buitenlandse gasten. Stel dat deze toeristen per dag zo'n 150 gram vlees en vleeswaren eten, dan dragen ze samen met zo'n 15,5 miljoen kilo bij aan de totale vleesconsumptie. Spreid je dit getal over ruim 17 miljoen Nederlanders dan levert dat bijna een kilo vlees per persoon op. Dit telt substantieel mee in de geringe verschillen tussen een oplopende of dalende trend in onze vleesconsumptie.