Nieuws

Delta Climate Center draagt bij aan een duurzame toekomst voor de delta

article_published_on_label
12 april 2024

Wageningen University & Research (WUR) is een van de zes oprichters van het Delta Climate Center (DCC) in Vlissingen. Op woensdag 10 april werden tijdens het evenement ‘Maak kennis met het Delta Climate Center’ de eerste ontwikkelingen gepresenteerd.

Het Delta Climate Center wil met onderzoek en onderwijs bijdragen aan een duurzame toekomst voor de Zeeuwse delta en daarmee delta’s over de wereld. Voor ruim 250 bezoekers vertelde wetenschappelijk directeur Albert Klein Tank samen met een aantal medewerkers hoe het centrum dit gaat doen. Klein Tank stipte vier punten aan die het centrum uniek maken: de samenwerking tussen mbo, hbo en wo in onderwijs en onderzoek, de invulling van de thema’s water, energie en voedsel en de innovatieve werkvormen waarmee het centrum haar doelen wil bereiken waarbij ze de gehele provincie als een living lab ziet.

Drie icoonprojecten

Daarbij werden ook drie zogenaamde icoonprojecten gepresenteerd. Dit zijn meerjarige onderzoeksprojecten waarmee het Delta Climate Center een vliegende start maakt: Delta Protein, Flexible Deltas en Procez. Het eerste project gaat over de eiwittransitie. Onderzoeker Klaas Timmermans vertelde over het onderzoek door de partners hoe de Zeeuwse delta kan groeien als een bron van duurzaam, lekker en betaalbaar voedsel uit zee, binnen de natuurlijke grenzen van de delta.

In Flexible Deltas draait het om de vraag hoe mens en natuur kunnen samenwerken in de strijd tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Teun Terpstra, lector en trekker van het project legde uit hoe er wordt gekeken hoe te bouwen met de natuur, daarin mee te bewegen en zo te zorgen voor een klimaatbestendige inrichting van land-waterovergangen voor toekomstige generaties.

In het derde icoonproject Procez staat circulariteit centraal. Hierin kijken de onderzoekers wat er nodig is voor een dynamisch-circulaire en groene Zeeuwse economie. Het gaat hierbij niet alleen om technische oplossingen, maar ook om wat er nodig is qua bestuur en governance verduidelijkte hoogleraar Herman Kasper Gilissen. Alle founders van het Delta Climate Center nemen deel aan deze icoonprojecten. Naast WUR zijn dat Scalda, HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt, NIOZ en Universiteit Utrecht. Vanuit WUR zijn hoogleraren Jaap van der Meer, Huub Rijnaarts en Jan van Tatenhove aan DCC verbonden.

Commisaris van de Koning Han Polman sprak zijn vreugde uit over het DCC
Commisaris van de Koning Han Polman sprak zijn vreugde uit over het DCC

In ieder geval tot 2032

De oprichting van het DCC is onderdeel van het compensatiepakket van het Rijk voor het niet realiseren van een marinierskazerne in Vlissingen. En is daarmee mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen uit het compensatiepakket Wind in de Zeilen, het ministerie van OCW en van de provincie Zeeland. Commissaris van de koning Han Polman zei blij te zijn dat het DCC er is en sprak daarbij ook zijn dank uit aan Bernard Wientjes, die het compensatiepakket Wind in de Zeilen samenstelde. Het DCC loopt in ieder geval tot 2032.