Nieuws

Erik Poelman benoemd tot persoonlijk hoogleraar

Gepubliceerd op
5 september 2022

De raad van bestuur heeft Erik Poelman (42) benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Entomologie van de Plant Sciences Group van Wageningen University & Research. De benoeming geldt per 1 september.

Poelman studeerde biologie in Wageningen, startte in 2004 als PhD-kandidaat bij de leerstoelgroep Entomologie en is sinds 2017 universitair hoofddocent. Onder studenten staat hij bekend als een enthousiaste en toegewijde docent. Daarnaast heeft hij als wetenschapper nationaal en internationaal naam gemaakt met onderzoek naar de verdedigingsstrategieën van planten die aangevallen worden door insecten, én de door natuurlijke selectie gedreven evolutie van planten, insecten en hun aanvals- en verdedigingsstrategieën.

Poelman: “De meeste planten worden aangevallen door een grote diversiteit van insecten. Daarnaast zijn planten vaak afhankelijk van insecten voor bestuiving en kunnen natuurlijke vijanden zoals sluipwespen de plant helpen zich tegen plantenetende insecten te verdedigen. Mijn team ontrafelt hoe planten omgaan met al deze interacties en we beschouwen plantverdediging daarbij als geavanceerde risico management strategieën. In een reactie op een daadwerkelijke aanval moet de plant namelijk ook het risico inschatten en zich zelfs al voorbereiden op aanvallen van toekomstige belagers. Om te kunnen overleven moeten planten kortom niet al hun kruit in één keer verschieten.”

Op ecologie gebaseerde landbouw

De wapenwedloop en samenwerking tussen planten en insecten fascineert Poelman mateloos. Zijn onderzoek is dan ook vooral gedreven door nieuwsgierigheid. Tegelijk hoopt hij dat de inzichten van zijn onderzoeksgroep ook een bijdrage leveren aan een duurzame landbouw die de biodiversiteit op onze planeet in stand houdt.

“Zowel de EU als de Nederlandse overheid willen het gebruik van nutriënten en pesticiden terugdringen. We hebben daarom veerkrachtige, op ecologie gebaseerde, productiesystemen nodig én gewassen die dankzij plantenveredeling beter bestand zijn tegen aanvallen van insecten en andere vormen van stress. Met de fundamentele kennis die we opdoen wil onze onderzoeksgroep meehelpen deze transitie tot stand te brengen.”

CropMix

Om die reden nam Poelman ook het initiatief om een consortium te leiden voor CropMix, een door de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) gefinancierd project over op ecologie en gewasdiversiteit gebaseerde gewasproductie. Dat team bestaat inmiddels uit meer dan 30 onderzoekers van verschillende disciplines en meer dan 50 vertegenwoordigers van de akkerbouw, overheid, gewasbeschermingsorganisaties, veredelaars, natuurorganisaties, banken, voedselketenpartners en groene opleidingen. “De komende vijf jaar zullen we een programma van 10 miljoen euro uitrollen dat ecologie, technologie, economie, adoptiegedrag van boeren en consumenten en transitiestudies integreert om de doelstellingen van duurzame gewasproductie en biodiversiteit te bereiken.”