Nieuws

Is het veilig om insecten te eten?

article_published_on_label
3 februari 2021

De laatste jaren staat het eten van insecten volop in de belangstelling. Een meelworm of sprinkhaan als een nieuwe bron van eiwitten. Maar is het ook veilig? Begin 2021 is de meelworm door het Europees Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) als eerste insect officieel goedgekeurd als voedsel. Maar hoe zit het met andere eetbare insecten?

Bij Wageningen Food and Safety Research wordt onderzocht of en in welke mate insecten veilig eetbaar zijn.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


Op de wereld zijn circa 2100 verschillende soorten insecten die voor de mens eetbaar zijn. De voedingswaarde van insectenvlees is vergelijkbaar met die van gewoon vlees. Ze vermenigvuldigen zich snel en hebben veel minder voer nodig. Bovendien is de uitstoot van broeikasgassen wel honderd keer lager dan bij een varken of rund. Insecten vormen dus een duurzame en economisch interessante oplossing voor het wereldvoedselvraagstuk.

Veel meer over het eten van insecten vind je in ons dossier