Nieuws

Lammert Kooistra benoemd tot persoonlijk hoogleraar Remote Sensing

article_published_on_label
14 december 2022

De raad van bestuur heeft per 1 december 2022 Lammert Kooistra benoemd tot persoonlijk hoogleraar Remote Sensing bij het Laboratorium voor Geo-informatiekunde en Remote Sensing van Wageningen University & Research. Kooistra ontwikkelt in zijn onderzoek nieuwe remote sensing methodes om op afstand meer te kunnen leren over hoe het bijvoorbeeld gaat met gewassen op het land.

Prof. Dr. Ir. Kooistra maakte voor het eerste kennis met “remote sensing” tijdens zijn studie Bodem, Water en Atmosfeer aan Wageningen University & Research (WUR). Toen betekende dat het inwinnen van ruimtelijke informatie over het aardoppervlak door middel van satelliet of vliegtuig. ‘Ik leerde het toen kennen als een techniek om de dynamiek van bodem en vegetatie in beeld te brengen. Ik vond het vooral erg interessant hoe je met allerlei metingen een beter begrip kon krijgen van hoe de bodem en het landschap zich hebben ontwikkeld,’ vertelt Kooistra.

Onderzoek naar nieuwe meetmethoden

Zijn promotieonderzoek deed Kooistra aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij onderzocht methodes om spectrale remote sensing te gebruiken om inzicht te krijgen in de concentraties zware metalen in de bodem van rivieruiterwaarden. Eenmaal gepromoveerd ging Kooistra aan het werk als onderzoeker bij wat toen nog Alterra heette, de voorganger van Wageningen Environmental Research. In 2006 startte Kooistra als universitair docent bij het Laboratorium voor Geo-informatiekunde en Remote Sensing. Sinds 1 december is hij daar persoonlijk hoogleraar.

opening-lammert3N7A2854_short.jpg

Kooistra werkt aan manieren om via spectrale remote sensing informatie te verzamelen over bijvoorbeeld gewassen op het veld om het functioneren van agro-ecosystemen beter te begrijpen. ‘Met mijn team werk ik aan de ontwikkeling van geïntegreerde oplossingen. Dat zijn methodes die sensor metingen combineren met veldobservaties, machine learning en gewasgroeimodellen.’ Zo verzamelen de onderzoekers informatie over alle planten in een perceel, in plaats van dat je een beperkt aantal veldmetingen hebt. ‘Met die informatie willen we de ontwikkeling van duurzame en inclusieve landbouwmethodes ondersteunen. Voor ons onderzoek is de WUR de perfecte habitat aangezien we hier kunnen samenwerken met collega’s bij bodemkunde, agronomie, ecologie en bosbouw.’

Pionier in dronemetingen

Tien jaar geleden pionierde WUR met drones op het gebied van remote sensing. Ook Kooistra was daarbij betrokken. Sinds 2012 werken er 20 wetenschappers bij de Unmanned Aerial Remote Sensing Facility (UARSF). Samen onderzoeken ze de innovatiemogelijkheden van drones. De vliegende machines hebben al tal van toepassingen binnen het onderzoek van de WUR, van kustmonitoring tot het bestuderen van de bloei van de dotterbloem in de Biesbosch. Door samenwerking in internationale projecten (H2020, ESA) met partners binnen Europa wordt er verder gewerkt aan het opschalen, testen en standaardiseren van deze innovatieve remote sensing oplossingen.